Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze patiënten

Het verlenen van zorg aan patiënten is een van onze drie kerntaken. Deze zorg proberen we voortdurend te innoveren. Dit doen we op basis van een continue dialoog met onze patiënten, wetenschappelijk onderzoek, technische innovaties, en door steeds te evalueren wat we beter kunnen doen. En door intensief samen te werken en af te stemmen met onze (keten)partners in het netwerk rond patiënten, zoals huisartsen, regionale ziekenhuizen en andere behandelcentra.

Highlights voor patiënten in 2021

Zorg voor onze patiënten

Ons uitgangspunt is dat een patiënt de behandeling krijgt daar waar het voor de patiënt het beste is. En dat onze patiënten een regierol in de behandeling hebben en onze mensgerichte betrokkenheid en veiligheid in de zorg ervaren.

Digitale zorgoplossingen

Zorg die thuis kan, bieden we thuis aan. Dit geeft patiënten meer eigen regie over de zorg die ze ontvangen en stelt zorgprofessionals nog beter in staat om zorg te leveren die aansluit bij de behoeften van een patiënt.

Patiëntenzorg in cijfers