Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Circulaire zorg

In lijn met de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 zetten we in op circulair en spaarzaam gebruik van (grond)stoffen. We hebben ons gecommitteerd aan het verminderen van primair grondstoffengebruik met 50% in 2030 ten opzichte van 2016, met als doel maximaal circulaire zorg te bieden in 2050.

Verspilling verminderen, hergebruik stimuleren

In 2023 namen we diverse maatregelen om verspilling te verminderen en hergebruik te stimuleren. Zo verminderden we de uitstoot van broeikasgassen op onze operatiekamers met 56% door slaapmiddelen via infuus toe te dienen in plaats van in gasvorm. Ook vervingen we het wegwerp speculum van fossiel plastic door een duurzamer alternatief van plantaardig materiaal . We bieden onze zorgprofessionals zowel herbruikbare metalen specula als wegwerpspecula van biobased plastic aan, waarbij ze rekening kunnen houden met de voorkeur van de patiënt. Tevens zijn we overgestapt van wegwerpbladen van staal naar herbruikbare stalen bladen voor laryngoscopen , waardoor er jaarlijks 6.000 wegwerpbladen en meer dan 4.200 kg CO2 worden bespaard. Daarnaast stimuleerden we met de campagne ‘No risk, no glove!’ collega’s om blauwe handschoenen alleen indien nodig te gebruiken . Dit resulteert in minder verspreiding van micro-organismen, minder CO2-uitstoot en kostenbesparingen.

Minder afval en recycling optimaliseren

We streven naar 46% restafval in 2023 en 25% in 2030. In 2023 behaalden we 45% restafval en realiseerden we 44% recycling. In 2023 verminderden we het volume van specifiek ziekenhuisafval (SZA) met 40% door het circulair maken van besmettelijk SZA , zoals naalden en verbandmiddelen. Dit SZA wordt vermalen tot zaagselvervanger in de cementindustrie. Ook zijn we gestart met gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal voor recycling en hebben we een nieuwe afvalverwerker geselecteerd voor hoogwaardigere recycling. Daarnaast willen we voedselverspilling voorkomen en streven we naar een gezond en duurzaam voedingsaanbod. We introduceerden bijvoorbeeld 'No-waste'-maaltijden om verdere verduurzaming te bevorderen. De doelstellingen voor voedselverspilling uit de Green Deal Duurzame Zorg hebben we met onze acties al behaald.

Duurzaam inkopen

Het UMC Utrecht past Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Circulair Inkopen toe, ook wel duurzaam inkopen genoemd. Naast op de prijs van de producten of diensten, let het UMC Utrecht met name op de effecten van de inkoop op milieu en op sociale aspecten. Waar mogelijk kiezen we voor producten die gemaakt zijn van duurzame, hernieuwbare of secundaire grondstoffen. En voor producten die gerepareerd, hergebruikt of gerecycled kunnen worden.