Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

CO2-footprint

In 2023 bedroeg onze CO2-footprint in totaal 39.454 ton. Hiermee liggen we op schema als het gaat om directe CO2reductie. Onze directe CO2 impact wordt grotendeels bepaald door gebouwen (52%) en woon- werkverkeer (23%).

De verdeling van CO2-uitstoot was als volgt:

De ontwikkeling van onze CO2-footprint de afgelopen jaren:

Totstandkoming CO2-cijfers

Onze directe CO2-impact (scope 1) bepalen we door het werkelijke gebruik en de uitstoot van onze bedrijfsactiviteiten, gemeten met de NFU-footprint tool. De emissiefactoren zijn exclusief grondstofwinning en leveranciersproductie. Voor energiebronnen, zoals aardgas, diesel en elektriciteit van wind en zonne-energie, gebruiken we cijfers gevalideerd door de Nederlandse Emissie Autoriteit. Voor woon-werkverkeer van medewerkers en studenten baseren we ons op gemiddelde afstanden en reisdagen, en resultaten van een werkbelevingsonderzoek over vervoersmiddelengebruik. Onze indirecte CO2-impact (scope 2 en 3) wordt geschat op 115.485 ton op basis van inkoop, volgens CE Delft 2019.

Verduurzaming gebouwen

Vanuit de Klimaatwet en Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is het doel de CO2-uitstoot van gebouwen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 2018, met als uiteindelijk doel klimaatneutrale gebouwen te realiseren tegen 2050. In 2023 herijkten we onze CO2-routekaart voor het verduurzamen van gebouwen. Hiermee kunnen we deze doelen behalen onder voorwaarde van financiering.

Verduurzaming vervoer

Binnen de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 streven we naar een 30% reductie van CO2-uitstoot door vervoer tegen 2026 en 55% tegen 2030 vergeleken met 2018. In 2023 hebben we een mobiliteitsplan opgesteld, in de nieuwe cao een 100% ov-vergoeding ingebracht en voorbereidingen getroffen voor de proeftuin duurzaam vervoer.

Proeftuin duurzaam vervoer

Een belangrijke bron van CO2-uitstoot is de mobiliteit van onze 12.000 collega’s. Met de groeiende schaarste aan personeel willen we graag elke collega tevreden te houden. Het is daarom van belang om de motivaties en obstakels van onze mensen met betrekking tot duurzaam vervoer naar het UMC Utrecht goed te begrijpen. Om samen tot passende, effectieve en uitvoerbare oplossingen te komen, ontwikkelden we in 2023 een proeftuin voor duurzaam vervoer . Dit initiatief starten we in het voorjaar van 2024, samen met 300 collega’s. En samen met Pon en haar dochterondernemingen Shuttel en Hely, en de TU Delft. De proeftuin omvat een hogere vergoeding voor fietsen, gratis openbaar vervoer en een mobiliteitshub met deel-E-bikes op Utrecht Centraal.

Vaker op de fiets naar het werk

In 2023 organiseerden we in samenwerking met Goedopweg , provincie Utrecht en Utrecht Science Park, 'Utrecht helpt je in het zadel': collega’s konden elektrische fietsen uitproberen en lenen voor woon-werkverkeer. Een fietschallenge resulteerde in 100.000 km fietsen, ondersteund door de 'ik fiets' app die stoplichten eerder op groen zette. Ook breidden we onze cao-à la carte-regeling uit, waardoor collega's belastingvrij tot 2.500 euro konden besteden aan fiets gerelateerde kosten. 1.733 collega’s maakten hiervan gebruik in 2023.