Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerken met patiënten in onderwijs

Om ons onderwijs te versterken en te verbeteren, gebruiken we de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten. Inmiddels is er een actieve en betrokken patiëntengemeenschap tot stand gekomen, waarbij patiënten diverse rollen aannemen. Zo hebben twee patiëntendocenten bij de opleiding Klinische gezondheidswetenschappen in 2022 zowel het onderwijs verzorgd als de cursus vormgegeven. En voor de herziening van het curriculum van de bachelor Geneeskunde hebben we ervoor gezorgd, dat er een patiënt officieel lid is geworden van de curriculumherzieningscommissie.

Hiernaast heeft de centrale opleidingscommissie (COC) in 2022 een werkgroep Patiëntenparticipatie ingericht om zo ook specialisten en artsen in opleiding het belang van samenwerken met patiënten bij te brengen. Medewerkers van het UMC Utrecht die zitting hebben in de werkgroep Patiëntenparticipatie van de Nederlandse Vereniging Medisch onderwijs (NVMO) waren mede-auteurs van het artikel ‘Twelve tips for patient involvement in health professions education’. In dit artikel worden meerdere voorbeelden vermeld hoe het UMC Utrecht samenwerken met patiënten inzet in het onderwijs.

Ook in de leerlijn farmacotherapie hebben we in 2022 gerichte acties ondernomen om nadrukkelijk de stem van de patiënt mee te nemen. Naar aanleiding van brainstormsessies met de patiëntenklankbordgroep onderwijs hebben we er onder andere voor gekozen om bij patiënten thuis video’s op te nemen over hun ervaringen met het nemen van medicatie. Een patiënt is nauw betrokken bij het maken van deze video’s. Ons doel is om in 2023 de ervaringen van twaalf patiënten op video te hebben vastgelegd. Lees meer over hoe we samenwerken met patiënten in het UMC Utrecht .