Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Interdisciplinair en interprofessioneel onderwijs

In 2023 werkten we aan de (door)ontwikkeling van interprofessioneel en interdisciplinair onderwijs. Een greep uit de mooie initiatieven:

Afronding eerste jaar nieuwe bachelor en master

In 2023 rondden we het eerste jaar van de nieuwe interdisciplinaire bachelor Zorg, Gezondheid en Samenleving  af, aangeboden door de faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ook ontvingen de eerste 15 studenten (van de 24 die waren ingestroomd) van de nieuwe master Medical Humanities  hun diploma in 2023. Deze interdisciplinaire master ging van start in september 2022 en wordt aangeboden door de faculteiten Geneeskunde en Geesteswetenschappen. In september 2023 stroomden er 44 studenten in deze master in, bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerste jaar dat deze master liep.   

 Met deze nieuwe opleidingen spelen we samen met de Universiteit Utrecht in op de maatschappelijke vraag naar anders opgeleide professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg. Door de interdisciplinaire vorming in deze opleidingen, zijn de professionals van de toekomst bij uitstek toegerust om gezondheidsproblemen interdisciplinair, innovatief en met kennis van moderne technologieën aan te pakken. De nieuwe opleidingen passen dus ook helemaal binnen De Nieuwe Utrechtse School. 

Interprofessioneel onderwijs in reguliere curriculum

We hebben interprofessioneel onderwijs verder ingebed in het reguliere curriculum. Studenten Farmacie, Verpleegkunde en Geneeskunde (1e jaar master) bijvoorbeeld, leren nu interprofessioneel op de afdeling Geriatrie. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe keuzecursus voor Interprofessioneel samenwerken bij Voeding en Leefstijl samen met opleiding Verpleegkunde (HU, 3e jaar) en Geneeskunde (2e jaar bachelor).

Innovatieve en interdisciplinaire Vrouwenhart Challenge

In oktober 2023 organiseerden we de innovatieve en interdisciplinaire Vrouwenhart Challenge voor studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Hierin denken studenten mee met onderzoekers, artsen en patiënten over de zeldzame hartziekte SCAD (Spontaneous Coronary Artery Dissection). Studenten voeren het beste idee daadwerkelijk uit in het UMC Utrecht.