Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Digitaliseren

Vanuit onze Connecting Worlds-strategie, ontwikkelden we een meerjarenvisie op IT met een vertaling naar een praktische roadmap met vijf digitale doelen:

  1. Digitale communicatie met patiënt en professional

  2. Dataplatform en datamanagement

  3. Motor achter regionale en landelijke samenwerking

  4. Gebruikersvriendelijke, betrouwbare en veilige systemen.

  5. Technologische innovatie

In 2023 hebben we verder gewerkt aan de uitvoering van deze roadmap. Een aantal voorbeelden van activiteiten zijn:

Medewerkers meenemen in kansen digitalisering

Om medewerkers mee te nemen in de kansen van digitalisering en welke innovaties we al gebruiken in het UMC Utrecht, organiseerden we in 2023 twee masterclasses. In de masterclasses spraken diverse collega’s bijvoorbeeld over de mogelijkheden van 3D-printen en het gebruik van bepaalde apps en virtual reality (VR) om de zorg voor patiënten te verbeteren. De masterclasses waren online te volgen door artsen en verpleegkundigen. Zij kregen hiervoor accreditatiepunten.

Verder vormgeven elektronisch patiëntendossier

Binnen het programma de Zorg van Morgen  geven we binnen domeinen de interne processen uniform vorm. Voor alle domeinen vertaalden we de inhoudelijke blauwdrukken voor de toekomst, voor de Zorg van Morgen (2030), in 2023 naar concrete informatiebehoeften en generieke bouwblokken. Deze gebruiken we als input voor het verder vormgeven en invullen van ons elektronisch patiëntendossier HiX 6.3 Standaard Content binnen onze organisatie in 2024. 

Regionaal soepel multidisciplinair samenwerken

Samen met de andere universitair medische centra ontwikkelen we één landelijke datastructuur (CumuluZ ). Hiermee maken we het mogelijk voor zorgprofessionals in Nederland om soepel, multidisciplinair samen te werken in (regionale) netwerken. Zorgverleners hebben zo inzicht in alle relevante informatie over een patiënt en kunnen daardoor de beste, op de patiënt afgestemde zorg verlenen. Zo blijft de beste zorg voor patiënten toegankelijk en betaalbaar. Want als we samenwerken, zijn we doelmatiger en kunnen we ook kosten verminderen. CumuluZ raakt en ondersteunt naast de zorg ook het onderzoek. In 2023 startten we met het samenstellen van een ontwikkelteam voor CumuluZ in het UMC Utrecht. Zij werken samen met ziekenhuizen in de regio Utrecht om veilige en snelle informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Meer impact voor patiënten

In het UMC Utrecht zetten we op steeds meer plekken in onze organisatie zogenoemde ‘software robots’ in. Hiermee automatiseren we taken die repetitief, voorspelbaar en eenvoudig zijn en die veel tijd van collega’s vragen om uit te voeren. Zo houden collega’s meer tijd over om zich te richten op andere waardevolle taken, waarmee we meer impact voor patiënten maken. In 2023 hebben we honderden uren aan manuele arbeid geautomatiseerd.

Zorgprofessionals onderling goed bereikbaar

Om ervoor te zorgen dat zorgprofessionals elkaar onderling goed kunnen bereiken, vernieuwen en vervangen we het Verpleeg- en Medisch Oproep Systeem (VOS/MOS). Verouderde onderdelen van het telefoniesysteem, zoals het zoemersysteem, hebben we in 2023 vervangen door smartphones. Met deze zorgtelefoon kunnen zorgprofessionals (verpleegkundigen en artsen) onderling de zorg voor patiënten makkelijker en efficiënter afstemmen en regelen. In 2024 breiden we dit uit door HiX via de zorgtelefoon toegankelijk te maken. Verpleegkundigen kunnen hierdoor direct aan het bed van patiënten gegevens checken en data invoeren. Dit bespaart tijd en verbetert de zorg die zij aan patiënten leveren.

Veilige digitalisering

In 2023 hebben we de jaarlijkse audits uitgevoerd ten behoeve van de jaarrekening (IT General Controls), Security certificeringen (ISO27001 en NEN7510) en het gebruik van DigiD. Deze zijn met goed gevolg afgesloten.