Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Terugblik op 2023

De onzekerheden rond de nadere uitwerking van COVID-19-gerelateerde regelingen, die bij het opstellen van de jaarrekening 2022 nog speelden, zijn in 2023 opgelost. In de jaarrekening 2023 zien we daarom een aanzienlijk incidenteel positief effect van de afwikkeling van deze COVID-19 regelingen, terwijl de zorg, het onderwijs en het onderzoek in 2023 weer normaal verliepen. Ook onze onderliggende bedrijfsvoering en (strategische) programma’s/projecten zijn weer volledig opgepakt in 2023. Zo hebben we het programma de Zorg van Morgen  voorgezet en, in het verlengde hiervan, ook weer hard gewerkt aan de uitvoering van onze strategische ontwikkelvisie huisvesting (SOH) . Dit heeft in 2023 nog niet geleid tot grote besluiten in het kader van huisvesting. Oplopende inflatie, personeelstekorten en toenemende duurzaamheidseisen voor te gebruiken materialen maken dit een complexe opgave. Deze vertraging is financieel terug te zien in een toename van onze tegoeden bij de banken die we aanhouden voor de toekomstige investeringen. De rentevergoeding die we hierop ontvangen is een gedeeltelijke compensatie voor de stijgende kosten.

Gedurende 2023 waren er 9.362 fte binnen UMC Utrecht werkzaam. 8.110 fte waren werkzaam in collectief gefinancierde zorg, onderwijs en onderzoek en 1.117 fte in onderzoek gefinancierd uit andere geldstromen, zoals collectebusfondsen en bedrijven. 135 fte werd ingezet op overige activiteiten.