Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiering van onderzoek

Om onderzoek te kunnen uitvoeren, hebben we in 2022 onder andere aan fondsen geworven:

Het Nationaal Groeifonds heeft in 2022 toekenningen gegeven aan vier projecten waar het UMC Utrecht onderdeel van uitmaakt.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) heeft in 2022 toekenningen gegeven aan vier projecten waar het UMC Utrecht onderdeel van uitmaakt, namelijk Oncode-PACT, NXTGEN HIGHTECH, Biotech Booster en Pharma NL. Het Groeifondsproject RegMedXB pilotfabriek dat in 2021 een toekenning kreeg, heeft in 2022 ook een toekenning ontvangen voor de tweede fase.

Oncode-PACT

Kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer één in Nederland. Hoewel voor patiënten veel is verbeterd, is voor de groep met uitgezaaide kanker de afgelopen tien jaar weinig progressie geboekt. Het doel van Oncode-PACT is om het pre-klinische ontwikkelproces van kankermedicijnen te versnellen en te verbeteren en zo sneller en goedkoper medicijnen voor specifieke patiëntengroepen te ontwikkelen. Er wordt een infrastructuur met innovatieve modellen en methoden opgezet voor de vier meest voorkomende groepen kankermedicijnen, namelijk: Small molecules, Biologics, Cel- & Gentherapie en Therapeutische Vaccins. Hierbij maken onderzoekers gebruik van Artificial Intelligence (AI), Organoïdemodellen en patiëntencohorten.

Het UMC Utrecht is een van de initiatiefnemers van Oncode-PACT en een van de coördinerende instellingen van de subprojecten. Partners zijn onder andere het Prinses Máxima Centrum (PMC), Netherlands Cancer Institute (NKI), TNO, Universiteit Utrecht (UU), Leiden UMC en andere umc’s, Philips, Janssen, en de TUDelft. De totale projectbegroting bedraagt 224 miljoen euro voor de projectduur van tien jaar, het UMC Utrecht zal 107 miljoen euro uit deze begroting uitvoeren. Hiervan levert het Nationaal Groeifonds 60 miljoen euro en moet het UMC Utrecht 47 miljoen euro aan in kind bijdrages leveren.

NXTGEN HIGHTECH

Binnen NXTGEN HIGHTEC ontwikkelen onderzoekers een nieuwe generatie hightech apparatuur gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en technologie-soevereiniteit. Het UMC Utrecht is betrokken bij twee projecten met een biomedisch toepassingsgebied, namelijk bij de ontwikkeling van de kunstnier en bij celproductietechnologie.

Het doel van het kunstnierproject is om een open technologie platform te creëren voor de productie van de volgende-generatie kunstnieren ter vervanging en ondersteuning van orgaanfunctie(s). Het UMC Utrecht is trekker van dit project en werkt samen met zestien andere organisaties, waaronder de Nierstichting, IMEC, UTwente, NextKidney, Corbion, Aspen Oss en LifeTec Group. De totale projectbegroting is 37,6 miljoen euro, waarvan 2,39 miljoen euro bij het UMC Utrecht. Van deze 2,39 miljoen euro levert het Nationaal Groeifonds 1,59 miljoen euro en zal het UMC Utrecht 805.000 euro aan cofinanciering leveren.

In het celproductietechnologie-project is het UMC Utrecht een van de partners. Het doel is om de volgende generatie hightech apparatuur voor de ontwikkeling van Advanced Therapy Medical Products (ATMP’s) te creëren. ATMP's zijn medische behandelingen die levende cellen, genen of weefsels gebruiken om ziekten te behandelen of te voorkomen, zoals genetische aandoeningen en auto-immuunziekten. Binnen dit zevenjarig project is ruim 1,1 miljoen euro aan NGF-subsidie aan het UMC Utrecht toegekend en zal het UMC Utrecht een in kind bijdrage leveren van 150.000 euro.

Biotech Booster

Het doel van Biotech Booster is om versneld kennis om te zetten in duurzame biotech-producten door kansrijke proposities op een bedrijfsmatige manier te selecteren, te ontwikkelen en spin-outs te realiseren. Zo wordt het rendement van wetenschappelijk onderzoek verhoogd en kan biotech optimaal bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Biotech Booster is een unieke publiek-private coalitie met de gezamenlijke ambitie om van Nederland een wereldwijde hotspot in de biotechnologie te maken door de ontbrekende schakel in de valorisatieketen te vormen. De exacte (verdeling van de) NGF-financiering is nog niet bekend.

PharmaNL

PharmaNL wil een duurzame impuls geven aan de volledige Nederlandse waardeketen van medicijnontwikkeling, om het economisch potentieel van innovatieve farmaceutische producten en productietechnologieën in Nederland optimaal te kunnen benutten. Daarom is PharmaNL opgezet als een volledig open programma, toegankelijk voor alle Nederlandse farmaceutische hubs, start-ups, scale-ups, midden- en kleinbedrijven (mkb), grote ondernemingen, farma-georiënteerde universiteiten, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen. De exacte (verdeling van de) NGF-financiering is nog niet bekend.

Allergieonderzoek ‘nieuwe voedingsmiddelen’

Het UMC Utrecht gaat een internationaal onderzoek met 24 internationale partners coördineren dat methoden zal ontwikkelen om het allergisch potentieel van zogenaamde ‘nieuwe voedingsmiddelen’ (zoals insectenburgers) te kunnen beoordelen. Hiervoor heeft het consortium geleid door een onderzoeker van het UMC Utrecht in 2022 een EC Marie Skłodowska-Curie DN subsidie van 2,6 miljoen euro ontvangen. Het UMC Utrecht ontvangt hiervan 500.000 euro.

Verbeterd oefenprogramma kankerpatiënten

Een onderzoeksgroep in het UMC Utrecht coördineert een consortium dat een Horizon Europe-beurs van 6 miljoen euro heeft ontvangen om een gepersonaliseerd oefenprogramma op afstand voor kankerpatiënten te ontwikkelen en evalueren. Deze nieuwe interventie (PEREFERABLE-II) moet de huidige problemen bij de uitvoering van bewegingsprogramma’s voor kankerpatiënten oplossen en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten verbeteren. Van de totale subsidie-omvang van 6 miljoen euro gaat er 1,2 miljoen euro naar het UMC Utrecht.

NWO-subsidies en beurzen

Drie consortia waar UMC Utrecht-onderzoekers deel van uitmaken, hebben in 2022 een grote subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen. Het gaat om onderzoeken naar de impact van genetische geneesmiddelen met stamcellen (5 miljoen euro), regeneratieve behandelmethoden voor artrose (3,2 miljoen euro) en een onderzoek dat zich richt op de tegenstelling tussen op maat gemaakte- gepersonaliseerde geneesmiddelen enerzijds en grootschalige industriële productie van geneesmiddelen anderzijds (8,1 miljoen euro).

 Ook coördineert een onderzoeksgroep van het UMC Utrecht een consortium dat een beurs van 3,6 miljoen van het NWO heeft ontvangen voor het Perspectiefprogramma MAESTRO . Met het bedrag kan de groep een nieuwe imaging-technologie ontwikkelen, die in een vroeg stadium voorspelt of een behandeling tegen kanker of diabetes type 2 aanslaat.

Hiernaast hebben twee UMC Utrecht-onderzoekers een beurs van ruim 700.000 euro ontvangen van de NWO voor onderzoek naar hoe het lichaam ontstekingspijn uitschakelt . Zo hopen ze te begrijpen wat er misgaat bij mensen met chronische pijn die niet overgaat, om zo uiteindelijk op lange termijn nieuwe behandelingen tegen chronische pijn te kunnen ontwikkelen.

1 Veni’s en 1 Vidi

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in 2022 één veelbelovende jonge wetenschapper in het UMC Utrecht een Veni-financiering van maximaal 280.000 euro toegekend. Met deze beurs kan de wetenschapper de eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. Het gaat om een onderzoek naar de haalbaarheid van een implanteerbare hersentechnologie (communicatie Brain-Computer Interface (cBCI)) bij kinderen met ernstige lichamelijke beperking waardoor ze niet kunnen communiceren, om communicatie tot stand te kunnen brengen.

Hiernaast ontving één ervaren UMC Utrecht-wetenschapper een Vidi-subsidie van NWO van 800.000 euro. Hiermee kan hij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. Dit betreft onderzoek naar of erfelijke afwijkingen een ernstige gevoeligheid voor een stafylokokkeninfectie kunnen verklaren. 19 mei 2022 werd naar aanleiding van onderzoek rond dit onderwerp al een artikel gepubliceerd in Science .

KWF Kankerbestrijding investeert meer dan 10 miljoen in achttien Utrechtse onderzoeken die in 2022 van start zijn gegaan.

Investering KWF in 18 onderzoeken naar kanker

KWF Kankerbestrijding investeert meer dan 10 miljoen euro in achttien Utrechtse onderzoeken die in 2022 in het UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut van start zijn gegaan. De onderzoeken moeten de behandeling van kanker verbeteren en antwoorden vinden op vragen als: hoe kunnen we de behandeling van mondkanker verbeteren, en hoe kunnen we de kwaliteit van leven van kinderen na een hersentumorbehandeling verbeteren door het ontwikkelen van een smartwatch voor de hormoonbalans?

Een ander project dat in totaal 5,3 miljoen euro heeft ontvangen van het KWF is DARE-NL , een nieuw nationaal platform voor de ontwikkeling van veelbelovende cel- en gentherapieën. Zo kunnen meer patiënten profiteren van het levensreddende potentieel van deze therapieën. Het UMC Utrecht is de trekker van dit platform en ontvangt ruim 1,6 miljoen euro van de totale subsidie.

Betere implanteerbare kunstnier

In het onderzoeksproject KIDNEW ontwikkelen wetenschappers een proof of concept voor drie baanbrekende technologieën die een implanteerbare kunstnier mogelijk moeten maken met een beter functionele niervervangende therapie dan momenteel beschikbaar is. Patiënten zullen hierdoor geen immunosuppressiva nodig hebben en de betere implanteerbare kunstnier zal minder kosten dan de huidige niervervangende therapie. Op korte tot middellange termijn kunnen de filter- en/of tubuli-eenheid die in het project worden ontwikkeld buiten het lichaam (extracorporaal) gebruikt worden, als vervanging van of aanvulling op de huidige dialyse. Wetenschappers van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht werken in KIDNEW samen met experts op het gebied van chiptechnologie (Imec), optische detectie (Optofluid Technologies), bloedcompatibele coatings (CNRS) en membraantechnologie (Me-Sep). In 2022 ontving KIDNEW een HORIZON IEC-subsidie van ruim 3,2 miljoen euro.

Betere behandeling van zeldzame erfelijke stofwisselingsziekten

Een onderzoeker in het UMC Utrecht heeft een prestigieuze ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro gekregen voor vijf jaar. De beurs zal gebruikt worden om de behandeling van zeldzame erfelijke stofwisselingsziekten bij kinderen te verbeteren. Deze ziekten zijn het gevolg van een foutje (een mutatie) in het DNA. De eerste stap op weg naar een betere behandeling is dan ook om de mutatie in het DNA te corrigeren.

Sekseverschillen bij slagaderverkalking

Hart- en vaatziekten veroorzaken 51% van de sterfgevallen bij vrouwen, tegenover 42% van de sterfgevallen bij mannen in Europa. Bij vrouwen worden hartinfarcten vaker gemist dan bij mannen. Dat komt door een kennisachterstand bij vrouwen met hart- en vaatziekten die veroorzaakt is doordat er jarenlang weinig vrouwen zijn bestudeerd in wetenschappelijk onderzoek. Een onderzoeker van het UMC Utrecht ontving samen met een onderzoeker van de University of Virginia een Leducq beurs van 7,5 miljoen euro van de Leducq foundation. De beurs is toegekend aan het consortium  voor onderzoek naar sekseverschillen in slagaderverkalking . Het UMC Utrecht is de EU-coördinator van dit internationale netwerk.

Invloed darmbacteriën op immunotherapie

Health~Holland heeft bijna 800.000 euro toegekend aan een publiek-privaat samenwerkingsverband van het UMC Utrecht, Artizan Biosciences (VS) en MicroViable Therapeutics (Spanje). Hiermee willen ze ontrafelen hoe darmbacteriën kunnen worden benut om immunotherapie tegen kanker te verbeteren en bijwerkingen van de behandeling te beperken.