Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kerncijfers

Hieronder geven we op basis van financiële kengetallen uit de geconsolideerde jaarrekening een korte samenvatting van onze ontwikkelingen en prestaties in financiële zin (in miljoenen euro’s). De cijfers over 2022 hebben we aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

 

Bedrijfsopbrengsten

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Netto resultaat

2023

1.643,00

863,2

58,8

2022

1.539,10

802,7

20,1

2021

1.485,40

777,6

6,6

    
 

Groepsvermogen

Voorzieningen

Totaal activa

2023

517,5

77,8

1.178,90

2022

461,4

52,7

1.088,40

2021

441,1

45

1.005,90

    
 

Rendement

Solvabiliteit

Liquiditeit

2023

3,60%

43,90%

1,75

2022

1,30%

42,30%

1,59

2021

0,40%

43,80%

1,63