Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Integriteit

Patiënten, studenten en andere betrokkenen rekenen op ons. En wij rekenen op elkaar. Dat betekent dat we in ons werk eerlijk, betrouwbaar, betrokken en onafhankelijk zijn en zo een open en plezierig werkklimaat creëren, waarin we ons uitspreken, dingen met elkaar bespreken, afspraken maken en elkaar hierop aanspreken. Deze manier van werken staat beschreven in onze gedragscode Integriteit. In onze Research code UMC Utrecht staan de normen voor goede onderzoekspraktijken beschreven met, indien van toepassing, verwijzingen naar intern beleid en procedures. Ook beschrijft het hoe en bij wie melding gemaakt kan worden van (vermoeden van) schending van wetenschappelijke integriteit.

Voor meldingen op het gebied van wetenschappelijke integriteit werkt bureau ombuds- en vertrouwenszaken samen met de vertrouwenspersonen wetenschappelijke integriteit van de Universiteit Utrecht.

Ombuds- en vertrouwenszaken

In 2022 kwamen bij bureau ombuds- en vertrouwenszaken 257 aanmeldingen binnen (versus 217 meldingen in 2021). De meeste aanmeldingen betroffen vragen en kwesties rondom problemen in de samenwerking (72), gevolgd door aanmeldingen op het gebied van ongewenst gedrag (51) en aanmeldingen gerelateerd aan rechtspositie (38). De categorie problemen in de samenwerking groeide het sterkst (van 42 naar 72), gevolgd door aanmeldingen in de categorie ongewenst gedrag en in de categorie rechtspositie (beiden een toename van 10).

De stijging op het gebied van problemen in de samenwerking lijkt deels te maken te hebben met het werken op afstand in sommige functiegroepen, de heersende werkdruk en in een aantal situaties met onvoldoende sterk ontwikkelde leiderschapskwaliteiten. De maatschappelijke aandacht voor het onderwerp grensoverschrijdend gedrag heeft niet geleid tot een explosieve toename in het aantal aanmeldingen hierover. Er was een stijging te zien in de categorie seksuele en/of morele intimidatie, die vooral te maken had met morele intimidatie. Daarnaast was er een lichte stijging in de aanmeldingen over discriminatie. Medewerkers lijken iets gemakkelijker de weg te vinden naar bureau ombuds- en vertrouwenszaken wanneer er sprake is van ongewenst gedrag.

In 2022 deed de raad van bestuur een oproep aan leidinggevenden in een statement op intranet om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp grensoverschrijdend gedrag. Leidinggevenden riepen hier regelmatig de ondersteuning van bureau ombuds- en vertrouwenszaken bij in. Naast reguliere presentaties over de werkzaamheden van het bureau ombuds- en vertrouwenszaken heeft het bureau zestien presentaties c.q. workshops gegeven over het onderwerp ongewenst gedrag op de werkvloer. Tijdens deze bijeenkomsten werd inhoudelijke informatie gedeeld en met behulp van verschillende instrumenten het gesprek over ongewenst gedrag binnen afdelingen en teams gefaciliteerd.

Klokkenluidersregeling

In 2022 zijn er geen klokkenluidersmeldingen ontvangen.

Utrecht Holdings doet aangifte van oplichting en omkoping

Utrecht Holdings, het Knowledge Transfer Office van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, heeft aangifte gedaan van onregelmatigheden waarbij drie (oud-) medewerkers betrokken zijn. Het gaat om verdenkingen van oplichting en omkoping in verband met aandelentransacties van twee voormalige deelnemingen van Utrecht Holdings in de periode 2006–2018. Uit een onderzoek is gebleken dat deze (oud-) medewerkers niet in het belang van Utrecht Holdings hebben gehandeld. Utrecht Holdings is hierdoor financieel benadeeld.