Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerkingen met internationale impact

De huidige mondiale uitdagingen zijn groot. Denk aan de klimaatcrisis, oorlogen en toenemende gezondheidsverschillen. Samen met strategische partners wereldwijd, werken we aan (innovatie van) zorg, onderzoek en onderwijs om hier een positieve bijdrage aan te leveren.

ReSViNET bestrijdt gevolgen RSV

In 2023 is de stichting ReSViNET , een initiatief van een onderzoeker vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in 2014, onderdeel geworden van het UMC Utrecht. Het respiratoir syncytieel virus (RSV) is wereldwijd de tweede doodsoorzaak onder zuigelingen. De stichting bestrijdt de gevolgen van het virus door kennis te ontwikkelen en te delen. Zo had de stichting de leiding over de IHI RESCEU beurs van de Europese Unie van 29 miljoen euro. Via deze beurs werd er informatie vergaard over de omvang van RSV-infecties in Europa en de economische impact hiervan. Dit leidde tot het advies van de Gezondheidsraad begin 2024 om alle kinderen te beschermen tegen RSV via een Rijksvaccinatieprogramma. Ook organiseerde ReSViNET in 2023 voor de zevende keer het RSV Vaccines for the World (RSVVW)-congres , dat door meer dan 550 deelnemers uit 52 landen werd bezocht.

Uit drie onderzoeken waar het UMC Utrecht bij betrokken was, bleek in 2023 dat het mogelijk is om baby’s, zwangere vrouwen en ouderen tegen het RS-virus te vaccineren. Ook gaat het UMC Utrecht een internationaal consortium leiden dat probeert te begrijpen waarom kinderen die als baby een RSV-infectie hebben gehad, later een grotere kans op astma lijken te hebben. Lees meer hierover in het hoofdstuk Ons Onderzoek voor de zorg vanmorgen .

Universiteit-overstijgende zorg-, onderzoeks- en onderwijsprogramma’s

Om internationaal kwalitatief hoogstaand onderzoek en uitstekende academische programma’s te garanderen, werken we samen met de Universiteit Utrecht in een strategisch netwerk met onder andere KU Leuven, University College London en University of Toronto aan universiteit-overstijgende zorg-, onderzoek- en onderwijsprogramma’s. In november 2023 hebben het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht een gezamenlijk bezoek gebracht aan KU Leuven om gezamenlijke onderwijsactiviteiten, kennisdeling en samenwerkingsmogelijkheden verder te verkennen en uit te breiden. Bijvoorbeeld op het gebied van regeneratieve geneeskunde en de daarbij behorende innovatie en valorisatie, kunstmatige intelligentie (AI) en datascience.

LERU: invloed op Europese beleidsagenda

Het UMC Utrecht is lid van de League of European Research Universities (LERU) . Deze vereniging van grote Europese onderzoeksuniversiteiten wil door samenwerking invloed uitoefenen op de Europese beleidsagenda op het gebied van onderzoek, onderwijs en innovatie. In 2023 heeft het UMC Utrecht actief deelgenomen aan verschillende beleidsgroepen, waarin werd gewerkt aan het vormen van standpunten over Europees beleid op onderzoek en innovatie, kennisveilighied, nieuwe ontwikkelingen binnen European Health Data Space , interdisciplinair onderzoek en doctorale supervisie.

Opleiden professionals voor bijdrage aan SDG’s

Het UMC Utrecht neemt deel in de Europese universitaire alliantie CHARM-EU , een innovatief challenge based universitair model, gericht op het opleiden van professionals die in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties .

Het UMC Utrecht is coördinator van de cursus Health Challenges & Solutions binnen de geaccrediteerde CHARM-EU-master ‘Global Challenges for Sustainability’ en maakt actief onderdeel uit van het netwerk van Research Hubs binnen deze cursus. In 2023 won het team van CHARM-EU de allereerste UU Teamprijs voor het project rond de CHARM-EU Master Global Challenges for Sustainability. In dit innovatieve masterprogramma doen studenten met verschillende disciplinaire achtergronden en nationaliteiten op verschillende locaties in Europa tegelijkertijd samen onderzoek om oplossingen te zoeken voor complexe mondiale uitdagingen.

Specialistische zorg voor zeldzame aandoeningen

Het UMC Utrecht heeft expertisecentra voor zeldzame aandoeningen (ECZA’s) [VERWIJZEN NAAR, Hoofdstuk Onze Patiënten/ zeldzame aandoeningen] voor ruim 200 zeldzame aandoeningen. Vanuit deze expertisecentra is het UMC Utrecht aangesloten bij 17 van de 24 bestaande Europese Referentie Netwerken (ERN’s) . Dit zijn virtuele netwerken opgericht voor en door zorgprofessionals in Europa, in opdracht van de Europese Commissie.

Eén van de ERN’s waar het UMC Utrecht bij is aangesloten, is European Reference Network voor zeldzame immunologische aandoeningen (ERN RITA) . ERN RITA is gespecialiseerd in immuundeficiënties, auto-inflammatoire ziekten, auto-immuunziekten en jeugdreuma. De Europese coördinatie van ERN RITA vindt plaats vanuit het UMC Utrecht. In 2023 organiseerde het UMC Utrecht de ERN RITA conferentie . Hier kwamen 120 deelnemers samen, die 54 gezondheidszorgaanbieders en 9 patiëntenorganisaties vertegenwoordigden. Tijdens de conferentie is er gesproken over de uitdagingen en doelstellingen voor de komende vier jaar om de zorg voor patiënten met zeldzame immunologische aandoeningen te verbeteren.

Verbetering specialistische zorg Aruba

Eind 2022 tekende het UMC Utrecht een samenwerkingsovereenkomst met het Horacio Oduber Hospitaal Aruba (HOH) op Aruba. Vanaf 2023 vindt er structureel gemeenschappelijk MDO (Multi-disciplinair-Overleg) plaats voor neurochirurgische patiënten. Ook voert een wisselende groep UMC Utrecht-neurochirurgen op Aruba behandelingen uit die hier voorheen niet mogelijk waren. Dit zorgt voor een grote kwaliteitsimpuls voor neurochirurgische zorg op Aruba. In oktober 2023 ging ook onze divisie Kinderen een samenwerking met het HOH aan voor kindergeneeskundige zorg op Aruba.

Global Health: gezondheid voor iedereen

Als UMC Utrecht dragen we met Global Health -activiteiten samen met de Universiteit Utrecht (UU) bij aan het verbeteren van gezondheid voor iedereen. Regionaal, landelijk én internationaal. Dit doen in samenwerking met ziekenhuizen en kennisinstellingen in lage- en middeninkomenslanden op alle continenten. Zo dragen we bij aan de wereldwijde ambities van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) .  

In 2023 zijn er twee Europese Capacity Building in Higher Education grants toegewezen aan samenwerkingsverbanden waar we deel van uitmaken, namelijk: een samenwerkingsverband in West-Afrika over chronische ziekten en een samenwerkingsverband in Zuidoost-Azië over Planetary Health. Ook zijn er weer zes UMC Utrecht Gobal Health PhD fellowshipbeurzen toegewezen. Daarnaast verzorgden we een breed palet aan Global Health onderwijs. Zo vonden de jaarlijkse summer schools plaats en verzorgden we onderwijs in de verschillende Bachelor en Masteropleidingen binnen de Universiteit Utrecht en de EWUU-alliantie. Om de kwaliteit van buitenlandse coschappen te verbeteren en een netwerk van vaste partnerziekenhuizen in lage- en middeninkomenslanden op te bouwen, sloten we ook de eerste partnerschappen met ziekenhuizen in Malawi en Ghana.

In 2023 organiseerden we het 13e Europese Global Health Congress (ECTMIH) in Utrecht en werden we lid van de Global Health Hub Nederland , waarmee we bijdragen aan de implementatie van de landelijke Global Health strategie.

Lees meer over de Global Health activiteiten van het UMC Utrecht