Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerkingen met nationale impact

Als universitair medisch centrum hebben we met onze specialistische kennis, zorg, onderwijs en onderzoek ook een nationale rol. Om onze landelijke impact te optimaliseren, versterken we onze samenwerking met strategische partners continu.

Zorg bij calamiteiten en conflicten samen met ministerie van Defensie

In onze samenwerking met het ministerie van Defensie geven we verder vorm aan onze versneller Complexe Acute Zorg en opvang bij calamiteiten. In 2023 ontwikkelden we een plan van aanpak om tot een gezamenlijk kenniscentrum voor civiel-militaire traumazorg te komen. Dit expertisecentrum, het Civil Military Centre of Expertise for Trauma Care (CETC) werd in januari 2024 met een symposium officieel opgericht . De missie van het CETC is om bij te dragen aan het bereiken van nul vermijdbare sterfte en het minimaliseren van trauma gerelateerde invaliditeit voor zowel militairen als burgers. 

In 2023 hebben we samen met het ministerie van Defensie de jaarlijkse calamiteitenoefening in het Calamiteitenhospitaal uitgevoerd. In april 2023 stelden we het Calamiteitenhospitaal open voor de slachtoffers van de treinramp bij Voorschoten . In augustus 2023 bracht minister Ollongren een werkbezoek aan het Calamiteitenhospitaal en in oktober kwam de nieuwe secretaris-generaal van het ministerie van Defensie de heer Schuring op bezoek . Daarnaast bezochten ook enkele leden van de Tweede Kamer van verschillende partijen het Calamiteitenhospitaal en de SEH. 

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) presenteerde in 2023 de nieuwe langetermijnstrategie. Hierin komt de samenwerking met het UMC Utrecht, naast de samenwerking in de zorg, nu ook tot uitdrukking in het gezamenlijk optrekken bij een grootschalig conflict en in het doen van onderzoek. Voor het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen (IDR ) zijn, na opleiding bij de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda, in 2023 de eerste OK-assistenten en IC -en anesthesieverpleegkundigen beëdigd.

Zorg aan kinderen met kanker en aangeboren hartafwijkingen met Prinses Máxima Centrum

Het UMC Utrecht heeft een intensieve samenwerking met het Prinses Máxima Centrum, het nationale centrum voor kinderoncologie, op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. We zijn naast elkaar gelegen op het Utrecht Science Park en delen voorzieningen met elkaar. In 2023 vierden we de vijfde verjaardag van het Prinses Máxima Centrum .  

Samen met het Prinses Máxima Centrum verlenen we onder andere medische zorg aan Oekraïense patiëntjes op de gezamenlijke OK en Intensive Care. In 2023 voerden we een eerste kiemceltumor-operatie uit, vanuit ons gecombineerde expertisecentrum.

 Tevens verlenen we zorg aan patiënten met een aangeboren hartafwijking . Hier is in de afgelopen jaren veel om te doen geweest toen de voormalig minister van Volksgezondheid besloot om hartchirurgie in Nederland te concentreren en om dit niet te concentreren in Utrecht. In november 2023 stonden we helaas voor de rechter in een bodemprocedure om het besluit te vernietigen om de vergunning voor interventies bij aangeboren hartafwijkingen in Utrecht in te trekken. In januari 2024 bereikte ons het goede nieuws dat de rechtbank heeft bepaald dat dit concentratiebesluit is vernietigd. Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum onderstrepen het belang van samenwerking, ook op het gebied van kinderhartzorg. Daarom zijn we voor patiënten met een aangeboren hartafwijking een samenwerking aangegaan met het Amsterdam UMC en het Leids Universitair Medisch Centrum. Hierin werken we aan een goed werkend alternatief voor concentratie van deze zorg. We zijn hierover in gesprek met het ministerie van VWS en de andere umc’s. Het UMC Groningen heeft zicht inmiddels ook bij dit netwerk aangesloten. Zo kunnen we samen de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking de invulling geven die het verdient.

Ook werkten we in 2023 samen met het Prinses Máxima Centrum in meerdere nationale en internationale onderzoeksconsortia. Een voorbeeld is het project Oncode-Accelerator, gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds .

EWUU: gezamenlijke kennisontwikkeling en onderwijs

Samen met de Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht vormen we de alliantie EWUU . De alliantie EWUU slaat bruggen over de grenzen van instellingen heen, waardoor kennis wordt gecombineerd en we gezamenlijk bijdragen aan maatschappelijke transities.  

In 2023 hebben we het EWUU Leven Lang Ontwikkelen-onderwijsaanbod voor professionals uitgebreid met de interdisciplinaire cursussen Optimaliseren voeding en beweging bij kankerpatiënten en Omgaan met een pandemie . Daarnaast hebben we deelgenomen aan diverse EWUU-challenges, waaronder: het Da Vinci programma voor ‘changemakers’ in de dop, de Dutch Dairy Challenge voor de transitie naar een duurzame zuivelindustrie, de Interuniversity Sustainability Challenge en de Planetary Health and Climate Resilient Health Systems Challenge . Ook heeft de jaarlijkse Bio-Tech-Med Nutrition Interdisciplinary Team Training (BITT)-challenge weer plaatsgevonden en hebben we vanuit het UMC Utrecht bijgedragen aan de ontwikkeling van een handboek om de organisaties binnen de Kennisalliantie EWUU te helpen bij het organiseren van challenges. 

Een ander initiatief binnen de alliantie EWUU is eduxchange.nl , een platform dat studenten in staat stelt om op een eenvoudige manier onderwijs bij een partnerinstelling te volgen. In 2023 is het aantal aangeboden cursussen via eduxchange.nl verhoogd van circa 300 naar bijna 600.  

Tot slot heeft de alliantie EWUU in 2023 meerdere seedfunds uitgereikt aan innovatief en multidisciplinair onderzoek dat de duurzame samenwerkingen tussen de instellingen vormgeeft en stimuleert. Het thema voor de 2023 seedfund call betreft kunstmatige intelligentie (AI), waarbij het doel is om de ontwikkeling van AI ten behoeve van de samenleving te stimuleren.

Alliantie Voeding in de Zorg

In 2023 sloten we ons aan bij de alliantie Voeding in de Zorg . Deze alliantie maakt wetenschappelijke inzichten over voeding en bewegen persoonlijk toepasbaar in de zorg. Op steeds meer plekken wordt, net als in het UMC Utrecht, ingezet op preventie van gezondheidsproblemen. Onder andere door een gezonde leefstijl en voeding. Deze ontwikkeling sluit aan bij de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA)  en draagt bij aan het behalen van doel 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’ van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties . Ziekenhuis Gelderse Vallei, Wageningen University en Rijnstate maakten al onderdeel uit van de alliantie.