Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze strategie

Elke dag werken we aan het verder verbeteren van de zorg en de gezondheid van mensen. Vooraan staan is niet genoeg. Samen met onze partners willen we vooroplopen en de zorg in Nederland verder brengen.

Onze missie

Samen verbeteren we de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen.

Onze visie

Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt.

Met onze strategie Connecting Worlds geven we betekenis aan onze missie en visie. We geloven in het verbinden van werelden die nu nog vaak gescheiden zijn. Juist daar ontstaan onverwachte inzichten en baanbrekende innovaties. Binnen het UMC Utrecht brengen we de werelden van onderzoek , zorgonderwijs  en valorisatie - onze kerntaken - bij elkaar om op een multidisciplinaire en interprofessionele manier op te leiden, gebaseerd op de principes van de Nieuwe Utrechtse School . We zetten in op multidisciplinariteit en interdisciplinariteit als basis voor het werken aan complexe vraagstukken en innovatie. We bouwen aan sterke netwerken. Internationaal, nationaal en regionaal. En we brengen focus aan op de gebieden waarin we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheidszorg en samenleving.

Onze speerpunten

Onze speerpunten geven focus in ons profiel en onze strategische inspanningen. Het zijn de gebieden waarin we excelleren in zorg, onderzoek, onderwijs en valorisatie:

Het UMC Utrecht heeft op deze gebieden ook een groot aantal expertisecentra . Patiënten en medische professionals weten dat ze hiervoor bij ons moeten zijn.

Versnellen op inhoud

We versnellen onze strategie door binnen deze speerpunten specifiek op inhoud te focussen. Onze ‘versnellers’ betreffen de volgende zeven gebieden:

Healthy Living

We richten ons zowel op het bevorderen van de gezondheid van mensen als op de wensen en behoeften van het individu door focus op preventie van ziekten en op het bevorderen van de individuele gezondheid en individualisering van diagnostiek, predictie en behandeling.

Biofabrication & disease modelling

Met een combinatie van technologie en biologie ontwerpen we (regeneratieve) behandelstrategieën die het lichaamseigen herstel bevorderen. We doen dit op basis van inzichten in onderliggende mechanismen van de aandoeningen waar we ons op richten.

Molecular science & therapy

We ontwikkelen doelgerichtere therapieën voor ziekten door ze op moleculair en cellulair niveau beter te begrijpen. We creëren door basaal onderzoek innovatieve ziektemodellen en meetmethoden (in combinatie met kunstmatige intelligentie: AI).

Image guided Interventions

Optisch-, röntgen- maar vooral MRI-gestuurde ingrepen (opereren zonder snijden) nemen binnen onze speerpunten een steeds prominentere rol in.

Integrale complexe zorg voor kinderen

Met het Wilhelmina Kinderziekenhuis en in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum zetten we in op integrale complexe zorg voor kinderen om complexe en zeldzame aandoeningen te ontrafelen en behandelen en preventie en de langetermijnprognose te verbeteren.

Acuut complexe zorg

Het UMC Utrecht verleent acuut complexe zorg via het Calamiteitenhospitaal samen met het Centraal Militair Hospitaal en het ministerie van Defensie.  We streven hierbij naar een state-of-the-art spoedeisende hulp, operatiefaciliteiten en intensive care.

De Nieuwe Utrechtse School

Met ons innovatieve onderwijs en vernieuwde opleidingen bereiden we onze studenten zo goed mogelijk voor op de gezondheidszorg van de toekomst. In onze opleidingen en vervolgopleidingen schenken we extra aandacht aan interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs met een inclusieve en diverse leeromgeving. De Nieuwe Utrechtse School noemen we dat. Hierbij werken we nauw samen met de Universiteit Utrecht en onze andere partners in de Kennisalliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht.