Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerken met patiënten

In het UMC Utrecht willen we structureel samenwerken met patienten en hun naasten in zorg , onderwijs  en onderzoek . Ons doel is om samen keuzes te maken, zodat we aansluiten bij de behoeften, verwachtingen en mogelijkheden van patiënten. Met de kennis en ervaring van onze patiënten kunnen we zorg, onderwijs en onderzoek in het UMC Utrecht steeds verbeteren en vernieuwen. In onze aanpak werken we nauw samen met een netwerk van patiënten en zorgverleners en de cliëntenraad van het UMC Utrecht.

Bekijk de video "Samen maakt het verschil". 

Campagne over samen beslissen over best passende zorg

In 2022 zijn we de campagne 'Samen maakt het verschil ' gestart over hoe we samenwerken met patiënten aan de best passende zorg. We laten zien dat we In het UMC Utrecht patiënten willen leren kennen als persoon. We gaan in gesprek over wat voor de patiënt belangrijk is. Voor, tijdens en na de behandeling. Zodat we samen beslissen welke zorg het beste bij de patiënt past. Daarnaast bieden we verschillende tips en tools om te helpen in het persoonlijke gesprek met elkaar.

Wij leren u/jou graag kennen

Een voorbeeld van hoe we patiënten en zorgverleners helpen is de vragenlijst Wij leren u/jou graag kennen.  Deze vragenlijst hebben we samen met patiënten en zorgverleners ontwikkeld. In 2022 hebben we deze geïmplementeerd voor patiënten onder de 18 jaar . Daarnaast gebruiken we de vragenlijst al langere tijd voor patiënten van de afdelingen revalidatie en neuro-oncologie. Via de vragenlijst kan een patiënt bijvoorbeeld aangeven wat voor hem/haar/hun belangrijke activiteiten zijn nu en in de toekomst, waarover hij/zij/hen zich zorgen maakt als het gaat om zijn/haar/hen gezondheid, en wat hij/zij/hen van een afspraak/behandeling in het UMC Utrecht verwacht. Een patiënt kan de vragen beantwoorden via het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht. De antwoorden worden voor de zorgverlener zichtbaar in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). De volgende stap is om deze aan alle patiënten van het UMC Utrecht aan te bieden.

Faciliteren samenwerking met patiënten

In 2022 hebben we een aantal activiteiten ondernomen om de samenwerking met patiënten verder te faciliteren.

Zo hebben we het Bureau PatiëntenInzet (BPI) opgezet. Dit bureau brengt de vraag van medewerkers naar ervaringskennis van patiënten en het aanbod hiervan door patiënten samen. Om ervoor te zorgen dat patiënten/naasten zich gesterkt voelen om op te komen voor hun belangen, heeft het Bureau PatiëntenInzet een cursus voor patiëntpartners ontwikkeld. In deze cursus komen vragen aan bod als: wat is patiëntenparticipatie, hoe kan ik goed participeren, hoe zit het UMC Utrecht in elkaar, hoe kan ik optimaal mijn (ervarings)kennis delen?

Daarnaast hebben we in 2022 twee nieuwe e-modules patiëntenparticipatie voor medewerkers gelanceerd. Het betreft een basismodule voor alle medewerkers, als kennismaking met het samenwerken met patiënten in zorg, onderwijs en onderzoek, en een module over patiëntenparticipatie in onderzoeksvoorstellen, speciaal voor onze onderzoekers. De basis e-module Patiëntenparticipatie is in 2022 vanaf juli 2022 door 100 medewerkers afgerond en de e-learning voor onderzoekers door 35 (ook vanaf juli 2022). Een module voor onderwijs is in de maak.