Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie

Zoals omschreven in De Nieuwe Utrechtse School, willen we een diverse en inclusieve leeromgeving bieden. In 2021 hebben we hier een aantal specifieke activiteiten voor ontwikkeld:

Studentenwelzijn

We zijn ons er zeer bewust van dat het welzijn van onze studenten onder grote druk staat. Dit was voor de coronapandemie al een aandachtspunt en met de komst van COVID-19 en het thuisonderwijs is dit probleem alleen maar groter geworden. Samen met medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht werken we via de Taskforce studentenwelzijn actief aan studentenwelzijnsbeleid. Ook hebben we in 2021 een tutorprogramma ontwikkeld voor studenten in hun masterfase, naast het tutorprogramma voor bachelor studenten dat al liep, en hebben we een buddysysteem voor studenten onderling ontwikkeld. Daarnaast hebben we alsnog een introductieweekend georganiseerd voor de eerstejaarsstudenten die tijdens de start van hun studie geen fysiek introductieprogramma konden doorlopen. Ook hebben we de Speak-up-campagne voorbereid, waarmee we gaan werken aan een open en stimulerende leeromgeving. Deze campagne start in 2022.   

Zomerbrugprogramma

In september 2021 heeft de eerste editie van ons tweedaagse zomerbrugprogramma K.I.C.K. Start : Een Goed Begin is het Halve Werk plaatsgevonden. Voor elke student is de start van de studie erg spannend, vooral als bijvoorbeeld niemand in het gezin op het hoger onderwijs heeft gezeten, als iemand nieuw is in Utrecht of als iemand zich misschien net even wat anders voelt dan de meeste andere studenten. Met het zomerbrugprogramma bieden we alle eerstejaarsstudenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen die hier behoefte aan hebben ondersteuning in de overgangsfase naar hun nieuwe studie en willen we een goede start van hun studietijd bieden. Het zomerbrugprogramma is zeer goed ontvangen en in 2022 zullen we dit uitbreiden.  

Ongeveer 1000 basisscholieren uit de regio Utrecht hebben een online gastles gehad van onze onderzoekers

Outreach-activiteiten

Om toegankelijk te zijn voor iedereen hebben we ook in 2021 veel aandacht gehad voor outreach-activiteiten. Zo hebben ongeveer 1.000 basisscholieren uit de regio Utrecht in mei een online gastles gehad van onze onderzoekers, onze ‘Slimme Gasten’. Met Slimme Gasten , georganiseerd vanuit de Universiteit Utrecht, slaan we een brug tussen onderzoekers en scholieren en werken we eraan om wetenschap voor iedereen toegankelijk te maken. Ook bezochten ruim 30 hoogleraren van het UMC Utrecht digitaal Utrechtse basisscholen tijdens de vijfde editie van Meet The Professor. Zo’n 2.500 leerlingen uit groep 7 en 8 maakten zo kennis met de hoogleraren, wetenschap en onderzoek en konden al hun vragen stellen.