Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit & Inclusie

In 2023 hebben we verder gewerkt aan het nog diverser en inclusiever maken van het onderwijs in het UMC Utrecht. Een aantal van de acties was:

Kennis over impliciete vooroordelen via bias-training

In totaal hebben 760 collega’s een bias-training gevolgd in de periode 2020 tot en met 2023. In 2023 waren dit er 275. Doel van deze training is om deelnemers die betrokken zijn bij het onderwijs inzicht te geven in het begrip bias en de mogelijke gevolgen daarvan voor het onderwijs. In 2023 onderzochten we ook de impact van de training. Hieruit blijkt dat deelnemers na de training meer kennis hebben over impliciete vooroordelen en ze impliciete vooroordelen beter kunnen herkennen en uitleggen. Ook gaven deelnemers aan dat ze beter oplossingen konden bedenken voor hun eigen impliciete bias. We ontwikkelden een nieuwe (vervolg)training ‘Active Bystander’, die we in maart 2024 voor het eerst geven. Het doel is dat deze trainingen vast aanbod binnen het UMC Utrecht worden. Hiervoor brengen we ze onder bij onze afdeling P&O.

Sense of Belonging verder vergroten

Een cultuur waarin iedereen erbij hoort, gewaardeerd wordt en de kans krijgt zich te ontwikkelen door open, gelijkwaardig en inspirerend onderwijs. Dat is een belangrijk streven voor het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. In 2022 stuurden we gezamenlijk met de Universiteit Utrecht een vragenlijst uit onder studenten om te onderzoeken in hoeverre ze het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn en ze zich thuis voelen (‘sense of belonging’). Meer dan 4.000 studenten vulden de vragenlijst in. De resultaten van deze ‘belonging survey’ hebben we in 2023 weergegeven in het interne Belonging@UU dashboard. Op dit dashboard vinden studenten en docenten ook praktische informatie over onder andere hoe ze kunnen bijdragen aan een plek waar iedereen erbij hoort en zichzelf kan zijn. Daarnaast ontwikkelden we een welkomstprogramma voor nieuwe studenten en een workshop voor docenten over de principes van ‘pedagogical caring’ in hoger onderwijs, om de ‘sense of belonging’ onder studenten verder te vergroten.

Eerstejaars goed op weg met K.I.C.K start programma

Voor elke eerstejaarsstudent is de start van de studie spannend. Sommige studenten hebben net wat meer houvast nodig om met vertrouwen aan hun studie te beginnen (denk aan: eerste generatiestudenten, en studenten die zich om welke reden dan ook net even wat anders voelen dan andere studenten). Met het tweedaagse zomerbrugprogramma krijgen studenten meer duidelijkheid over hun studieomgeving, ondersteuningsmogelijkheden en verwachtingen. In september 2023 deden vijftig studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen mee aan dit K.I.C.K start programma .

Onderwijs vluchtelingstudenten

In de zomer van 2023 startten we een vernieuwde editie van het onderwijsprogramma voor vluchtelingstudenten . Op basis van de input van oud deelnemers (zomer 2022) verbeterden we het onderwijsprogramma voor vluchtelingstudenten. Zo besteedden we dit jaar meer aandacht aan integratie van deelnemers op de afdelingen, het werken in de Nederlandse gezondheidszorg en het geven en ontvangen van feedback.