Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Planetary Health

Planetary health  en duurzaamheid  worden steeds meer integraal onderdeel van zorg, onderzoek en onderwijs in het UMC Utrecht. In 2023 hebben we bij het integreren van Planetary Health en duurzaamheid in het onderwijs verschillende successen geboekt, zoals:

Borging Planetary Health in onze opleidingen

Het Planetary Health Impuls Team (PHIT) werkte een jaar lang aan het versneld inbedden van planetaire gezondheid in de opleidingen van het UMC Utrecht. Om voor structurele borging van deze impuls te zorgen, vormden we een Kernteam Planetary Health. De komende tijd is een beleidsmedewerker vanuit iedere opleiding verantwoordelijk om planetaire gezondheid verder in de opleidingen te integreren.

Planetary Health-onderwijsinnovaties

Ook realiseerden we diverse succesvolle onderwijsinnovaties. Vanuit de Alliantie EWUU  ontwikkelden we in samenwerking met het Global Health team de challenge based leren cursus ‘Planetary Health & Climate Resilient Health Systems’ en boden we deze aan. Ook integreerden we vier uur onderwijs vanuit het perspectief van de planeet in de cursus Oog voor Impact binnen de opleiding Biomedische Wetenschappen. En voor de opleiding Geneeskunde ontwikkelden we in samenwerking met collega’s van infectiepreventie onderwijs over handhygiëne en duurzaam handschoengebruik en integreerden we dit in de opleiding.

NFU-visie: Planetary Health in umc-opleidingen

Tot slot schreef het UMC Utrecht in samenwerking met vertegenwoordigers van alle umc’s de landelijke visie: ‘Planetaire gezondheid in de opleidingen in de universitair medische centra. Samen op we naar een duurzame zorgsector en gezonde samenleving’. Hiermee is invulling gegeven aan één van de doelstellingen van het NFU Uitvoeringsplan in het kader van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Het UMC Utrecht is voorzitter van pijler 2 Kennis & Bewustwording binnen het NFU Uitvoeringsplan. Ook ontwikkelde het UMC Utrecht een landelijke e-module: ‘Planetaire gezondheid, wat betekent dit voor mij als (toekomstige) gezondheidszorgprofessional?’