Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Het UMC Utrecht wil een gezonde en fijne plek zijn om te werken. Een werkplek waarin niet alleen de gezondheid van de patiënt centraal staat, maar ook die van onze collega’s. Het is daarvoor van groot belang een vitale en veerkrachtige werkomgeving na te streven. Om dat te kunnen bereiken ligt de regie op vitaliteit, het voorkomen van verzuim en de verzuimbegeleiding bij de leidinggevenden en de medewerkers. Naast hen staan experts en adviseurs, en is er uitgebreide ondersteuning beschikbaar. Zo faciliteren we samen een gezonde en veilige werkplek voor iedereen.

Speciale aandacht voor nachtwerkers

In 2022 zijn we via de pilot Energiek@nacht gestart om onze circa tweehonderd collega’s die elke nacht in ons ziekenhuis werken extra te ondersteunen. Onderzoek laat zien dat mensen die nachtdiensten draaien een verhoogde kans hebben op mentale en fysieke klachten. Vanzelfsprekend willen we dat medewerkers die onregelmatig werken net zo veilig, gezond, vitaal en gemotiveerd kunnen werken als de regelmatig werkende collega’s en dat we ook in de nacht - een fijne plek om te werken zijn. Energiek@nacht helpt nachtwerkers bij het vinden en vasthouden van een goede balans tussen arbeid en rust, wat vaak voor deze groep collega’s juist een extra grote uitdaging is. Tot nu toe ontvangen we positieve reacties van nachtwerkers op de pilot, onder andere over dat ze zich fitter voelen.

In 2022 hadden we speciale aandacht voor onze circa tweehonderd collega’s die ’s nachts werken.

Ondersteuning voor psychosociale belasting

In ons doorlopende programma Werken in Balans bieden we alle collega’s de mogelijkheid voor psychosociale ondersteuning via 1-op-1-gesprekken met bedrijfscounselors. Ook in 2022 was deze mogelijkheid er. In totaal hebben hier 257 collega’s van gebruikgemaakt (ruim 250 in 2021) en hebben de bedrijfscounselors in totaal ongeveer 1.088 gesprekken gevoerd.

Ziekteverzuim

Ondanks onze activiteiten op het gebied van vitaliteit en preventie van verzuim was het ziekteverzuim in 2022 hoog. Er was sprake van gemiddeld 6,33% ziekteverzuim ten opzichte van 5,57% in 2021. Het ligt voor de hand dat het hoge verzuim een relatie heeft met COVID en de ervaren werkdruk. 43% van de ziek gemelde medewerkers die zijn gezien door de bedrijfsarts, had last van overspanning, burn-out of andere psychische klachten. 18% kampte met (long) COVID. Het overall gemiddelde percentage lag in het UMC Utrecht lager dan het gemiddelde verzuimpercentage binnen de gezondheids- en welzijnszorg (gemiddeld 7,1% in 2022, bron CBS ).

Herplaatsing

We vinden het belangrijk dat iedereen in het UMC Utrecht op de juiste plek zit. In 2022 hebben we met 142 collega’s een herplaatsingstraject doorlopen. Hiervan hebben 74 weer een baan in het UMC Utrecht gevonden en 18 een baan extern. In het totaal zijn er 24 collega’s ingestroomd in de WW en 20 in de WIA.