Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Translational Medicine & Life Sciences

Er zijn in 2023 veel mooie initiatieven geweest als het gaat om Translational Medicine & Life Sciences in het onderwijs. 

Challenge-based leren in profiel Translational Life Sciences

Het profiel (een keuzerichting) Translational Life Sciences is een innovatief onderwijsconcept. 2e-jaars studenten van verschillende masteropleidingen van de Graduate School of Life Sciences werken hierin gedurende 22 weken (full-time) aan een complex maatschappelijk probleem in het Life Sciences-domein.

In 2023 werkten studenten in teams van vijf aan vier challenges die zijn aangedragen door opdrachtgevers binnen én buiten de academische (medische) wereld. We organiseerden ook ‘JAM days’ in de eerste week van het profiel. Studenten konden zo kennismaken met challenge based onderwijs en het design thinking-model dat zij gaan toepassen in hun project. De opdrachtgever van deze JAM days was de gemeente Utrecht, die de studenten de opdracht gaf om te komen met een oplossing voor de enorme prestatiedruk die heerst onder jongvolwassenen in Utrecht. Veel studenten waren zeer betrokken bij dit onderwerp, omdat zij de prestatiedruk herkennen. Dit onderwerp heeft ook extra aandacht gekregen in het profiel 2023. We organiseerden een symposium rondom prestatiedruk en boden studenten een workshop aan hoe om te gaan met deze druk. Daarnaast voerden de studenten gedurende het profiel twee individuele coachingsgesprekken om hun voortgang en welzijn te bespreken.

BITT challenge: projectmatig interdisciplinair werken aan zorgoplossingen

In 2023 organiseerden we voor de vierde keer de Bio-Med-Tech-Nutrition Interdisciplinary Team Training (BITT) challenge voor master studenten van onze SUMMA-opleiding en de Graduate School of Life Sciences Utrecht, en studenten van Nutrition & Health (WUR) en Biomedical Engineering (TU/e). Ruim 100 studenten en 16 tutoren deden mee aan deze editie BITT 2023 .  In interdisciplinaire teams werkten zij binnen een van de elf challenges projectmatig aan een oplossing voor een complex probleem van een patiënt of een zorgprofessional. Op de laatste dag van de challenge presenteert elk team zijn oplossing om het probleem aan te pakken en zo de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. Studenten ervaren het als verrassend en motiverend om aan de slag te gaan met een probleem, waarbij ze ook met de probleem-eigenaren praten. Dus met de patiënt en/of de arts. Hierdoor worden ze op een ander spoor gebracht voor een oplossing, dan als ze hier zonder deze gesprekken aan zouden werken.