Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Sociale veiligheid: Dit zijn wij

Integriteit is een voorwaarde voor het realiseren van onze missie. Patiënten verkeren vaak in een kwetsbare en afhankelijke positie en moeten kunnen vertrouwen op onze individuele integriteit en de integriteit van het UMC Utrecht als geheel. Ook studenten, medewerkers en de maatschappij om ons heen moeten hier op kunnen vertrouwen. Integriteit is het goede doen, op de goede manier, ook als niemand kijkt. Of het nu gaat om hoe we met elkaar omgaan (sociale integriteit), hoe we met onderzoek omgaan (wetenschappelijke integriteit), hoe we met zakelijke keuzes omgaan (zakelijke integriteit) of hoe we met patiënten en deelnemers aan onderzoek omgaan (professionele integriteit). Integer gedrag vraagt, naast een duidelijke kader, ook om een sociaal veilige, open, inclusieve en stimulerende werk- en leeromgeving. 

In mei 2023 startten we onder de noemer Dit zijn wij  een programma gericht op het creëren van een meer sociaal veilige, open, inclusieve en stimulerende werk- en leeromgeving voor alle mensen die werken en leren in het UMC Utrecht.   

Om meer bewustwording te creëren rondom sociale veiligheid startten we met de campagne: ‘Laten we het hebben over (on)gewenst gedrag’ en lanceerden we de Dit zijn wij-website . De bewustwording werd ook gevoed door het onderwerp regelmatig terug te laten komen op de agenda’s van onder andere het management, verschillende overlegorganen, bij de opening van het studiejaar, in de Week van de Integriteit en tijdens de Dag van het Onderwijs. In de campagne hebben we niet alleen oog voor degene die het ongewenste gedrag overkomt en degene die het (onbedoeld) doet, maar ook voor de bystander. De groep die getuige is van het ongewenste gedrag is namelijk het grootst en kan het verschil maken, zo lang zij zich hier bewust van zijn en de juiste handvatten hebben. 

Er zijn ook initiatieven ontplooid om een handelingsperspectief te bieden bij ongewenst gedrag. Het handelingsperspectief dat we bieden bestond in 2023 onder andere uit het faciliteren van dialogen en het ontwikkelen van vaardigheden door (online) training. Op de Dit zijn wij-website staan bovendien toolkits per doelgroep (medewerkers/studenten/leidinggevenden), waaronder de maatwerk e-learning ‘Gewenst gedrag’. 

Ook scherpten we onze basis aan en maakten bijvoorbeeld onze gedragscode en procedures rondom het melden of hulp vragen beter vindbaar op onze Dit zijn wij -website We faciliteerden en begeleidden zo’n 25 interne dialogen op afdelingen, in teams en op 1-op-1.  

Het programma met de campagne bleek een katalysator te zijn om het thema sociale veiligheid bespreekbaar te maken. En om daadwerkelijk vervolgstappen te zetten in het vergroten van de sociale en psychologische veiligheid. ​Er is een beweging in gang gezet, er worden waardevolle dialogen gevoerd en er is een behoefte aan meer. We gaan dan ook door in 2024. In 2024 ligt de focus op het verder vergroten van sociale veiligheid en het verankeren hiervan in de organisatie.