Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Governance

Om verder invulling te geven aan de Governance zijn er vijf onderdelen te onderkennen. Net als bij de sociale pijler rapporteren wij hier al deels over. Tegelijkertijd dienen we nog te verdiepen.

Om invulling te kunnen geven aan de ESG-vereisten vanuit de CSRD, hebben we een integrale roadmap ontwikkeld. De vijf onderdelen hiervan zijn:

    1. De rol van de bestuurs-, leidinggevende en toezichthoudende organen van UMC Utrecht met betrekking tot duurzaamheid, inclusief hun deskundigheden en vaardigheden.

    2. De belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen met betrekking tot duurzaamheid.

    3. Bedrijfsethiek en bedrijfscultuur, met inbegrip van bestrijding van corruptie en omkoping, bescherming van klokkenluiders en dierenwelzijn.

    4. Activiteiten en verbintenissen van de onderneming.

    5. Beheer en kwaliteit van de relaties met patiënten, leveranciers en gemeenschappen.