Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Talentontwikkeling

We vinden het belangrijk dat iedereen in het UMC Utrecht kan groeien in kennis en vaardigheden, zich kan blijven ontwikkelen en door kan groeien. We ondersteunen, stimuleren en begeleiden onze collega’s bij talent-, persoonlijke- en loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen, loopbaancoaching of mobiliteitsadvies.

Ontwikkelen van ieders talent

We willen onze medewerkers ondersteunen bij hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling en het bewustzijn rond duurzame inzetbaarheid vergroten. Daarom bieden we onze medewerkers diverse testen, oefeningen en online trainingen op het gebied van persoonlijke en professionele groei via ons digitale portaal LEV (Loopbaanontwikkeling en Vitaliteit). Thema’s zijn onder andere loopbaanontwikkeling, vitaliteit & gezondheid en werkgeluk. Daarnaast kunnen medewerkers in gesprek met een e-coach. Ook bieden we een ruim aanbod online trainingen van Goodhabitz aan. Deze trainingen zijn kort, to-the-point en sluiten goed aan bij de dagelijkse praktijk. In 2022 hebben 2.279 medewerkers gebruikgemaakt van LEV (1.194 in 2021) en 4.725 medewerkers maakten gebruik van de online trainingen van Goodhabitz (3.478 in 2021).

Om medewerkers meer richting en eigen regie te geven in persoonlijke ontwikkeling, hebben we in 2022 ook de training Persoonlijk leiderschap georganiseerd via de NL Leert Door subsidie. 66 collega’s hebben hiervan gebruikgemaakt.

In 2022 zijn we gestart met drie talentprogramma’s voor wetenschappers.

Ontwikkelen van zeer talentvolle academici

In 2022 zijn we gestart met drie talentprogramma’s voor wetenschappers, om hen te ondersteunen bij de opbouw en het invulling geven van hun academische carrière:

  • Het PhD Boost Program, bestemd voor PhD studenten in het tweede of derde jaar van hun promotietraject.

  • Het UHD Program, voor UHD’s/ Associate Professors die binnen twee jaar de volgende stap kunnen maken.

  • Het New Professor Program, bestemd voor Hoogleraren in de eerste vijf jaar van hun benoeming.

Hiernaast zijn er in ons Research Career Development Program voor Post-docs en UD’s/Assistant professors die een volgende stap kunnen maken binnen twee jaar, drie nieuwe programma’s gestart. In totaal namen in 2022 148 medewerkers deel aan deze talentontwikkelprogramma’s (24 in 2021).

In de benoemingsprocedure voor UHD’s/Associate Professors zijn we in 2022 een pilot gestart met zes carrièreprofielen, afgeleid uit de ambities rond Erkennen & Waarderen en Open Science voor wetenschappers.