Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Incidenten, calamiteiten en klachten

Dagelijks werken onze professionals gepassioneerd om de beste zorg aan patiënten te verlenen. Soms verloopt dit helaas anders dan beoogd en kan er een incident of calamiteit optreden. Ook kan een patiënt een vervelende ervaring hebben en een klacht indienen. In alle gevallen is ons beleid erop gericht om de betreffende patiënt en/of nabestaanden zo goed mogelijk te helpen en om actief van een incident, calamiteit of klacht te leren. Hiermee willen we een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen en de kwaliteit van onze zorg en patiëntveiligheid verder verbeteren.

Figuur 1: Aantal meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP)

In 2023 is er een kleine daling van het totaal aantal incidenten ten opzichte van 2022. Het is een daling van 115 meldingen (3%). Dit is een iets kleinere daling dan de twee voorliggende jaren (4,9% en 5,5%).

Figuur 2: Aantal meldingen (mogelijke) calamiteiten

 

Interne melding

Mogelijke calamiteit

Uiteindelijke calamiteit

 

2016

136

66

42

 

2017

98

49

32

 

2018

71

39

25

 

2019

74

43

21

 

2020

57

21

18

 

2021

55

23

8

 

2022

58

21

4

 

2023

59

24*

11*

 

*nog niet definitief

Het aantal interne calamiteitmeldingen, meldingen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en onderzoeken met als conclusie ‘calamiteit’, ligt in 2023 rond hetzelfde niveau als in de voorgaande jaren (2020-2022).

Figuur 3: Aantal klachten bij Klachtenbemiddeling

Het totaal aantal klachten in 2023 is gestegen ten opzichte van 2022, deels door veranderde registratie. Zo kunnen klachten nu ook ter kennisgeving worden ingediend, waardoor het melden van een klacht nog laagdrempeliger is geworden. Het merendeel van de klachten betreft, zoals in eerdere jaren ook het geval was, behandeling en verzorging, en communicatie en bejegening. We zien een lichte toename in klachten over de toegangstijd polikliniek (eerste consult na verwijzing), de wachtlijst voor de OK en ons veranderende zorgaanbod.