Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Incidenten, calamiteiten en klachten

Dagelijks werken onze professionals gepassioneerd om de beste zorg aan patiënten te verlenen. Soms verloopt dit helaas anders dan beoogd en kan er een incident of calamiteit optreden. Ook kan een patiënt een vervelende ervaring hebben en een klacht indienen. In alle gevallen is ons beleid erop gericht om de betreffende patiënt en/of nabestaanden zo goed mogelijk te helpen en om actief van een incident, calamiteit of klacht te leren. Hiermee willen we een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen en de kwaliteit van onze zorg en patiëntveiligheid verder verbeteren.

Figuur 1: Aantal meldingen incidenten patiëntenzorg (MIP)

Het aantal incidentmeldingen is gedaald ten opzichte van andere jaren. Deze ontwikkeling past in de landelijke trend die we bij de universitaire ziekenhuizen zien.

Figuur 2: Aantal meldingen (mogelijke) calamiteiten

 

Interne melding

Mogelijke calamiteit

Uiteindelijke calamiteit

 

2016

136

66

42

 

2017

98

49

32

 

2018

71

39

25

 

2019

74

43

21

 

2020

57

21

18

 

2021

55

23

8

 

2022

58

21*

4*

 

*nog niet definitief

Het aantal (mogelijke) calamiteiten ligt in 2022 rond hetzelfde niveau als in 2021 en 2020 en is in dezelfde ordegrootte als dat van andere umc’s.

Figuur 3: Aantal klachten bij Klachtenbemiddeling

Het totaal aantal klachten in 2022 gestegen ten opzichte van 2021. Na het zwaartepunt van de coronapandemie waarin het aantal klachten sterk daalde, zien we een stabilisatie van het aantal klachten naar het niveau van voor de coronapandemie.

Patient Support en Peer Support

Een calamiteit, incident of andere aangrijpende zorggerelateerde gebeurtenis heeft grote impact op de betrokken patiënt en zijn/haar/hun naasten, én op zorgverleners. Daarom bieden we patiënten en hun naasten ondersteuning vanuit de directie Kwaliteit & Patiëntveiligheid via onder andere Patient Support. Collega’s ondersteunen elkaar via een formele structuur met collegiale opvang (Peer Supporter netwerk). Daarnaast ondersteunen collega’s elkaar ook informeel.

In 2021 hebben we 33 keer Patient Support aangeboden (21 keer in 2021). Het Peer Support team verleende in 2022 69 keer één-op-één Peer Support aan collega’s (50 keer in 2021) na traumatische gebeurtenissen in het ziekenhuis. Ook hebben we in 2022 weer een aantal groepsgesprekken gevoerd met collega’s na heftige gebeurtenissen op verschillende afdelingen in het ziekenhuis.

Lees meer over hoe we binnen het UMC Utrecht omgaan met incidenten, calamiteiten en klachten .