Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ontwikkelingen voor onze collega’s

Een aantal belangrijke ontwikkelingen in 2023 zijn geweest:

Ondersteuning collega’s via UMC Utrecht Hulplijn

Van oktober 2022 tot april 2023 hebben het UMC Utrecht en het Personeelsfonds gezamenlijk de UMC Hulplijn opgezet om collega’s te helpen die door de hoge inflatie en energiekosten in financiële problemen dreigden te raken. Via deze hulplijn konden collega’s vragen stellen, zorgen delen, hulp en advies vragen en financieel ondersteund worden. De Hulplijn was een tijdelijk initiatief, maar de collega’s kunnen blijvend een beroep doen op het Personeelsfonds voor ondersteuning. In 2023 hielp het Personeelsfonds 240 collega’s bij medische, psychische, sociale en financiële problemen.

Toekomstbestendige verpleegkunde

De inbreng van de verpleegkundige expertise en ervaring is een wezenlijk en noodzakelijk onderdeel van onze multidisciplinaire zorg. Met het programma Toekomstbestendige Verpleegkunde versterken we als UMC Utrecht het verpleegkundige vak en investeren we in de ontwikkeling van onze verpleegkundigen. Zo kunnen verpleegkundigen met plezier naar hun werk blijven gaan en blijven we kwalitatief goede patiëntenzorg verlenen. Het programma doen we voor, door en met onze verpleegkundigen.

Bekijk de video over toekomstbestendige verpleegkunde.

Via het programma zorgen we ervoor dat de samenstelling van onze verpleegkundige teams (functiemix) - met meer tijd en ruimte voor onderzoek, ontwikkeling, innovatie en onderwijs - aansluit op de toekomstige zorgvraag. In 2023 startten we met de implementatie van de nieuwe functiemix, met de in 2022 geactualiseerde verpleegkundige functiebeschrijvingen, bij meerdere divisies, de kliniek en de dagbehandeling. Ook startten we met de uitrol van verschillende scholings- en ontwikkelprogramma’s, zowel voor de nieuwe als huidige verpleegkundige en leidinggevende functies. Belangrijk onderwerpen binnen deze programma’s zijn verpleegkundig leiderschap en zeggenschap. We zetten in op meer zeggenschap van verpleegkundigen op alle lagen in het UMC Utrecht. En, via (intervisie)bijeenkomsten voor leidinggevenden van verpleegkundige afdelingen en voor verpleegkundigen, leren collega’s afdelings- en divisie-overstijgend van elkaar. 

Wetenschap en innovatie zijn een onmisbaar onderdeel voor hoogwaardige kwaliteit van zorg. Daarom richtten we in 2023 een Academische Werkplaats in. Hierin wordt de verbinding tussen de dagelijkse (verpleegkundige) praktijk en onderzoek, innovatie en onderwijs versterkt, zodat nieuwe kennis en technologische innovatie landt in de praktijk en een bijdrage wordt geleverd aan wetenschappelijke kennis en vernieuwing. Verder ontwikkelden we ons Innovatielab verder door. In dit lab werken collega’s aan innovatieve oplossingen voor kleine en grotere praktische uitdagingen waar verpleegkundigen dagelijks tegenaanlopen. 

Ook organiseerden we een 2e en 3e editie van een UMC Utrecht-breed traineeship voor verpleegkundigen om startende verpleegkundigen beter te laten landen, voor in totaal 24 trainees.  Tot slot ondersteunden we verpleegkundigen die onregelmatig werken met de pilot Energiek@nacht  om optimale energie te hebben en meer uit hun dag (en nacht) te halen.

Collega’s met groen hart inspireren andere collega’s

In het UMC Utrecht zet een grote groep professionals zich in voor het duurzamer en meer circulair maken van zorg, onderzoek en onderwijs, bijvoorbeeld in het Groene netwerk. In 2023 groeide dit netwerk van 84 naar 126 leden. Ook waren er eind 2023 maar liefst zeventien Green Teams  actief in het UMC Utrecht. De drijfveren van al deze collega’s met een groen hart om zich in te zetten voor duurzaamheid zijn heel divers.

In de zomerserie van 2023 over Duurzaamheid in het UMC Utrecht vertelden ze wat hen drijft, wat al is bereikt en wat ze nog willen bereiken. Hiermee inspireerden we zowel mensen binnen als buiten het UMC Utrecht om zich ook in te zetten voor het verduurzamen van zorg, onderzoek en/of onderwijs.

De groene professionals vormden de afgelopen zes jaar de motor van de duurzaamheidsbeweging binnen het UMC Utrecht. Vanuit hun kennis van de praktijk weten zij goed waar de kansen voor verduurzaming liggen. Zo is er onder andere impact gemaakt door de reductie van OK-gassen en het overstappen naar herbruikbare middelen . Ook zijn duurzame zorgpioniers een drijvende kracht geweest achter duurzaamheid integraal onderdeel maken de strategie van het UMC Utrecht, zoals nu het geval is.