Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ontwikkelingen voor onze collega’s

Een aantal belangrijke ontwikkelingen voor onze collega’s in 2022 zijn geweest:

Cao umc 2022-2023

Op 1 januari 2022 is de Cao umc 2022-2023 ingegaan. Deze cao heeft gezorgd voor verbeteringen voor alle umc-medewerkers op het gebied van beloning, vitaliteit, generatiebeleid, scholing en professionele ontwikkeling.

In de cao is ook afgesproken dat de cao-partijen in 2022 met elkaar in overleg zouden gaan over de loonsverhoging voor alle medewerkers voor 2023. In het vierde kwartaal van 2022 zijn de NFU en de vakbonden meerdere keren bij elkaar gekomen om hierover te onderhandelen. Eind 2022 is overeenstemming over de loonsverhoging bereikt, namelijk dat alle medewerkers per 1 januari 2023 6% loonsverhoging krijgen en 4% per november 2023. Deze loonsverhogingen zijn een goede zaak voor onze mensen, maar deze stellen ons als organisatie in de komende jaren ook voor grote financiële uitdagingen.

UMC Utrecht Hulplijn ‘Samen de winter door’

In oktober 2022 hebben het UMC Utrecht en het Personeelsfonds gezamenlijk een Hulplijn opgezet voor collega’s die door de hoge inflatie en energiekosten in financiële problemen dreigden te raken. Via deze UMC Utrecht Hulplijn konden collega’s vragen stellen, zorgen delen, hulp en advies vragen en financieel ondersteund worden. De hulplijn was een tijdelijk initiatief, maar ook na de winter kunnen de collega’s een beroep blijven doen op het Personeelsfonds voor ondersteuning bij medische, psychische, sociale en financiële problemen. In 2022 hebben 44 collega’s contact gehad met de hulplijn en hulp gekregen.

Hybride werken

In het UMC Utrecht werkte 78% van de collega’s in 2022 (gedeeltelijk) vanuit huis. In 2021 hebben we besloten om over te gaan op ‘hybride werken’. Hiermee stimuleren we verbinding tussen collega’, onafhankelijk van plaats en tijd, en zo verbinden we werelden. De meeste van deze collega’s die ‘hybride’ werken, hebben een kantoor- of onderzoeksfunctie.

Om collega’s optimaal met elkaar te verbinden tijdens hybride werken, hebben we in 2022 ondersteund op het gebied van ‘bricks, bytes and behaviour’. Zo hebben we ervoor gezorgd dat het kantoor (‘bricks’) een inspirerende ontmoetingsplek wordt en blijft waar kennisuitwisseling en samenwerking worden gestimuleerd. Dit hebben we gedaan door in onze strategische ontwikkelvisie huisvesting te borgen dat kantoorruimtes zo worden ingericht dat ze efficiënt, activiteitgericht en flexibel kunnen worden gebruikt. En, om ervoor te zorgen dat collega’s goed thuis kunnen werken, hebben we naast de nodige hard- en software (‘bites’) ook trainingen voor het slim gebruik hiervan aangeboden. Voor de manier waarop we (samen)werken (‘behaviour’) hebben we kaders vastgesteld, waarbinnen we autonoom werken. En via interactieve workshops ondersteunen we teams in hoe ze goede werkafspraken kunnen maken en optimaal hybride kunnen samenwerken. In 2022 hebben 41 teams de workshop gevolgd. Hybride werken draagt bij aan het creëren van een fijne plek om te werken en aan het realiseren van onze missie om de zorg van morgen te creëren.

Toekomstbestendige verpleegkunde

In het UMC Utrecht investeren we in de ontwikkeling van het verpleegkundig vak met het programma ‘Toekomstbestendige Verpleegkunde ’. Dat doen wij voor, door en met onze verpleegkundigen. Via het programma zorgen wij ervoor dat de samenstelling van onze verpleegkundige teams - met meer tijd en ruimte voor onderzoek, ontwikkeling, innovatie en onderwijs - aansluit op de toekomstige zorgvraag. Naast het versterken van het verpleegkundig vak, willen we ook verpleegkundig leiderschap versterken, door verbetering van de positionering en de zeggenschap van onze verpleegkundigen. Dit betekent dat de verpleegkundige kennis en mening wordt meegenomen in onder andere grote programma’s/bewegingen, zoals Zorg van morgen , innovaties en besluitvorming op allerlei lagen in het ziekenhuis.

In 2022 hebben we de landelijke functieprofielen voor regieverpleegkundige en de combinatiefuncties vanuit de NFU vertaald naar functiebeschrijvingen voor het UMC Utrecht en bijbehorende ontwikkelprogramma’s voor deze functies ontwikkeld. Ook hebben we onder andere een UMC Utrecht breed traineeship voor verpleegkundigen georganiseerd, waar in september 2022 negen verpleegkundigen mee zijn gestart. Ook hebben we bijeenkomsten voor startende verpleegkundigen gehouden om hen te ondersteunen bij zaken waar ze als starters tegenaan lopen en mogelijke drempels uit de weg te nemen. Hier hebben 25 verpleegkundigen aan deelgenomen.

Verder hebben we in 2022 het Innovatielab opgestart. Hier werken collega’s aan innovatieve oplossingen voor kleine en grotere praktische uitdagingen waar verpleegkundigen dagelijks tegenaanlopen. Ook hebben we binnen één van onze divisies een ‘academische werkplaats’ ingericht, waarin collega’s wetenschappelijk onderzoek doen naar verpleegkundige vraagstukken.