Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Open Science

Een van de leidende onderzoeksprincipes in het UMC Utrecht is de transitie naar Open Science; een manier van wetenschap bedrijven, waarbij het hele onderzoeksproces - van prioritering tot publicatie van resultaten - openbaar en transparant wordt gemaakt en we de maatschappij zoveel mogelijk betrekken bij alle onderzoeksfasen. We trekken hierin samen op met de Universiteit Utrecht.

In 2022 hebben we samen met de Universiteit Utrecht een Open Scienceteam ingericht. Dit is een breed samengestelde groep onderzoekers en andere onderzoeksprofessionals onder voorzitterschap van de decaan, die ervoor zorgen dat verschillende Open Science-thema’s verder worden ontwikkeld en ingevoerd. Eén van de activiteiten van dit team is een doorlopende Open Science-roadshow om onderzoekers te informeren en motiveren om Open Science symposia en debatten te organiseren.

In 2022 hebben we in totaal 85% van onze wetenschappelijke publicaties Open Access gepubliceerd.

Open Acces wetenschappelijke publicaties

Een belangrijk aspect binnen Open Science is het gratis Open Acces publiceren van wetenschappelijke publicaties. Hiermee zijn onze wetenschappelijke onderzoeksresultaten voor iedereen online toegankelijk en dragen we bij aan maximale verspreiding ervan. In 2022 hebben we in totaal 85% van onze wetenschappelijke publicaties Open Access gepubliceerd (79% in 2021).

Nieuwe academische profielen

In 2022 hebben we nieuwe academische carrièreprofielen gebruikt voor de benoeming van negen nieuwe universitair hoofddocenten. De profielen zijn Implementation Researcher, Clinical Researcher, Exploratory Researcher, Methodology & Technology Researcher, Academic Educator en Valorisation Researcher. Deze profielen sluiten aan op onze focus op Open Science en ons talentprogramma ‘Research Development Program’. Hierbij hoort ook een bijpassend beoordelingsysteem (Erkennen en Waarderen), waarin de breedte van academische activiteiten en zowel individuele als teamoprestaties worden gewaardeerd, het accent op kwaliteit in plaats van kwantiteit wordt gelegd en alle aspecten van Open Science en academisch leiderschap worden gestimuleerd. Het UMC Utrecht is een van de voorlopers van deze bredere waardering van onderzoekers.

Open Science-onderzoek

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van het UMC Utrecht heeft afgelopen jaar een Europese Horizon-subsidie van 2 miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar Open Science, de beweging die streeft naar meer openheid in wetenschappelijk onderzoek. Met dit onderzoek (OSIRIS) worden de positieve en negatieve effecten van Open Science-maatregelen in kaart gebracht en de vraag beantwoord hoe effectief bestaande Open Science-maatregelen zijn. Als penvoerder ontvangt het UMC Utrecht bijna een kwart van het beschikbaar gestelde geld (470.000 euro).