Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vermindering milieubelasting medicatie

In 2023 hebben we ons gericht op het verminderen van milieubelasting door medicatie, met nadruk op heruitgifte en het voorkomen van verspilling.

Verduurzaming door heruitgifte geneesmiddelen

Het UMC Utrecht heeft in 2023 de ROAD (Redispensing Oral Anticancer Drugs)-studie voortgezet in samenwerking met vier ziekenhuizen onder leiding van het Radboud UMC. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheden om bepaalde kankermedicatie in tabletvorm die niet werd gebruikt door patiënten opnieuw uit te geven aan anderen. Dit initiatief vermindert afval, CO2-uitstoot en zorgkosten. De resultaten waren positief: heruitgifte met behoud van kwaliteit bleek haalbaar. De studie wordt voortgezet en uitgebreid met meer ziekenhuizen in 2024.

25% minder verspilling spuiten op IC

In samenwerking met apotheek A15 hebben we in 2023 gezorgd voor een vermindering van 25% in het verspillen van spuiten op de IC. Door de spuiten na bereiding te steriliseren, zijn ze nu achttien maanden houdbaar in plaats van vier weken. Hierdoor is de verspilling teruggebracht tot slechts 5%. Dit succes willen we graag uitbreiden naar andere afdelingen binnen het ziekenhuis.