Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Datascience en kunstmatige intelligentie (AI)

Onze zorg verandert ingrijpend. Datascience en kunstmatige intelligentie (AI) en de snelle digitalisering van systemen staan steeds meer centraal en zijn noodzakelijk om sneller te leren in de zorg en de organisatie van zorg efficiënter te maken. Onze visie is dat datascience een integraal onderdeel wordt in onze zorg, ons onderwijs en ons onderzoek. Om dit te realiseren is een veilige data-infrastructuur, innovatie, implementatie en evaluatie noodzakelijk. Daarom startten we in 2023 het programma 'Data Science UMC Utrecht'. Hierin brengen we data-infrastructuur, research & development en implementatie van AI samen (‘3AI’), want juist de synergie tussen deze drie is essentieel.

Data-infrastuctuur

Om de potentie van data te benutten, en om te zetten in kennis, is een veilige, betrouwbare en eenduidige data-infrastructuur onontbeerlijk. Dit vraagt om heldere organisatie, eenduidige technische oplossingen, juridische kaders en duidelijke spelregels. En om vertrouwen. Dit bereiken we door transparantie en toezicht op wat er met de gegevens gebeurt.

Binnen het zorglandschap zijn landelijk twee partijen aangewezen om data-infrastructuren te bouwen. Cumuluz ontsluit de data-infrastructuren voor het primaire proces: de zorg. Health-RI doet dit voor het secundaire proces: onderzoek en onderwijs. Het UMC Utrecht is voor beide initiatieven het regionale knooppunt en verantwoordelijk voor ontwerp en implementatie met alle regionale stakeholders en partijen. Het combineren, inzichtelijk maken en beschikbaar stellen van regionale data is hierbij essentieel. Daarom hebben we in 2023 U-Cloud opgezet, het regionale knooppunt van Health-RI, dat we laten aansluiten op de Cumuluz-infrastructuur. Met de implementatie hiervan starten we in 2024.

Research & development

Datascience en AI willen we integreren in onze dagelijkse gezondheidszorg, ons onderzoek en ons onderwijs. In 2023 hebben we hiervoor een samenwerkingsgemeenschap en infrastructuur tussen het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht (UU) opgezet. Ook hebben we vijf ‘Health AI-labs’ binnen de Utrecht Life Sciences-gemeenschap opgezet, ingericht en opgestart, waarbinnen we projecten kunnen uitvoeren. Dit is mede mogelijk gemaakt door het toewijzen van TKI-gelden aan AI-Labs .

De vijf AI-labs richten zich op de domeinen: AI Methods , Healthy Living , Imaging and Guided Interventions , Molecular Science en Living Technologies . In mei 2023 hebben de verschillende labs zich tijdens een Utrechts AI event gepresenteerd aan de buitenwereld en maakten ze de connectie met onder andere het bedrijfsleven. Tot slot zijn de Health AI Labs geïntegreerd binnen de Alliantie EWUU  en zijn er vanuit deze samenwerking verschillende projecten gestart.

Implementatie

In 2023 werkten we verder aan toegepaste datascience-initiatieven binnen de zorg , waarin we gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI). Enerzijds zijn dit initiatieven die de administratielasten van onze zorgprofessionals verminderen, waardoor ze meer tijd aan de zorg voor patiënten kunnen besteden. Anderzijds zijn het zorginhoudelijke toepassingen, waarmee we de kwaliteit van zorg aan patiënten verbeteren. Lees meer over onze datascience-initiatieven in de zorg in het hoofdstuk Onze patiënten .

Bekijk de video 'Kennisnetwerk AI implementatie in de zorg.