Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De Nieuwe Utrechtse School

De Nieuwe Utrechtse School staat voor samenwerking tussen disciplines in het opleiden van (toekomstige) professionals op het gebied van zorg en gezondheid. Een greep uit de activiteiten in 2022 als het gaat om interprofessioneel en multidisciplinair onderwijs:  

BITT Challenge: patiëntgerichte oplossingen

In 2022 hebben we de BITT (BIO-TECH-MED NUTRITION INTERDISCIPLINAIRY TEAM TRAINING) Challenge van de EWUU alliantie (Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht) ingebed in onze SUMMA master als een verplicht onderdeel in het curriculum. In de challenge gaan studenten van de medische onderzoeksmaster SUMMA, masteropleidingen Biomedical sciences (UU), masteropleidingen van de TU Eindhoven en masteropleidingen Nutrition and Health (WUR) samen in groepjes op zoek naar patiëntgerichte oplossingen voor de (bio)medische, technische en/of voedingsuitdagingen waarmee patiënten door hun ziekte worden geconfronteerd.

Interdisciplinair keuzeproject Voeding en Preventie

Binnen de EWUU alliantie heeft de opleiding Geneeskunde, in samenwerking met Wageningen University & Research, een interdisciplinair keuzeproject Voeding en Preventie ontwikkeld. Binnen bestaande verplichte vakken zijn studenten van de verschillende betrokken universiteiten in 2022 samen aan de slag gegaan met een lesopdracht over het belang van voeding in de zorg. Veel ziekten zijn te voorkomen door gezonder te eten en te leven. Het versterken van elkaars kennis is dan ook essentieel voor een gezondere zorg.

Innovatieve Long-COVID Challenge

In oktober 2022 is de innovatieve en interdisciplinaire Long-COVID Challenge voor studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen georganiseerd. Er is nog onvoldoende biomedisch onderzoek naar de oorzaken van Long-COVID en er zijn nog geen oplossingen voor patiënten. Daarom is aan ruim vierhonderd studenten Geneeskunde en Biomedische wetenschappen de oproep gedaan om mee te denken en te werken om het onderzoek naar en oplossingen voor Long-COVID een stap verder te brengen om uiteindelijk patiënten te kunnen helpen. Niet eerder deden in het UMC Utrecht zóveel studenten mee aan innovatief interdisciplinair onderwijs. Het meest kansrijke idee dat is gekozen is een voorstel voor een laboratoriumonderzoek om te kijken of de wisselwerking tussen auto-antistoffen en immuuncellen een rol speelt bij het ontstaan van Long-COVID-symptomen. In 2023 werken de studenten dit idee uit.

Planetary Health Impuls Team (PHIT)

In 2022 is er een Planetary Health Impuls Team (PHIT) samengesteld. Dit diverse team van medewerkers die betrokken zijn bij onderwijs en duurzaamheid, is aangesteld om het thema duurzaamheid in de curricula van opleidingen een impuls te geven en te integreren. In 2023 werkt het PHIT aan een plan van aanpak per opleiding. Ook het faculteitsdiner dat dit jaar weer kon worden gehouden stond in het teken van duurzaamheid.

Boek De Nieuwe Utrechtse School

In 2022 hebben we in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een boek uitgegeven over De Nieuwe Utrechtse School als interdisciplinair platform . In het boek schetsen innovators vanuit vele verschillende disciplines hun hedendaagse, impactvolle en duurzame aanpak voor een toekomstbestendig gezondheidsdomein.