Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De Nieuwe Utrechtse School

Onze onderwijsstrategie De Nieuwe Utrechtse School staat voor samenwerking tussen disciplines in het opleiden van (toekomstige) zorg- en gezondheidsprofessionals. De focus van De Nieuwe Utrechtse School ligt op de thema’s: Interdisciplinair en interprofessioneel onderwijs, Patiëntenparticipatie, Diversiteit en inclusie, Translational Medicine & Life Sciences, Veerkracht en welzijn, en Planetary Health.

Bekijk de video over De Nieuwe Utrechtse School.

Samenbrengen initiatieven met programma De Nieuwe Utrechtse School

Om te kunnen versnellen op onze strategie en De Nieuwe Utrechtse School structureel onderdeel te maken van het UMC Utrecht, loopt er vanaf 2021 een programma De Nieuwe Utrechtse School. Binnen dit programma komen alle initiatieven samen, worden deze waar mogelijk in lijn met elkaar gebracht en geven we bekendheid aan alle initiatieven. Ons doel is om studenten, collega’s en patiënten te inspireren en te motiveren om samen kwalitatief hoogstaand en (inter)nationaal uniek en innovatief onderwijs neer te zetten.

Virtual Reality vult vaardigheids- en praktijkonderwijs aan

In 2022 hebben we Virtual Reality (VR)-toepassingen voor in onze opleidingen ontwikkeld. Deze hebben we in 2023 als pilot in het reguliere onderwijs ingezet. VR kan worden gebruikt als alternatief voor en aanvulling op vaardigheids- en praktijkonderwijs. Het speelt in op de behoefte om veilig oefenen van specifieke vaardigheden binnen onze opleidingen toegankelijk te maken. En om studenten beter voor te bereiden op nieuwe situaties. De ervaringen van studenten, docenten en onderwijsorganisatie met VR-onderwijs waren in het algemeen positief. De nieuwe werkvorm wordt gewaardeerd. Er is behoefte om het VR-onderwijs verder door te ontwikkelen en te valideren. Daarom krijgen de VR-pilots in 2024 een vervolg. We blijven evalueren, onderzoeken en verder ontwikkelen om te komen tot optimaal en volwaardig VR-onderwijs.

We gebruiken de volgende drie VR-toepassingen in het onderwijs:

  • ‘VR Sterile’ (opleiding Biomedische Wetenschappen). Hiermee worden de stappen van steriel werken in het lab geoefend, als voorbereiding op het echte labpracticum. De VR-toepassing is volledig in het Engels en in 3D-gemodelleerd.

  • ‘VR OK Ready’ (opleidingen tot Operatieassistent en Anesthesiemedewerker). Hiermee wordt de procedure ‘bedrijfsklaar maken van een OK’ meerdere malen geoefend, als voorbereiding op de praktijk van de echte OK. De VR-toepassing is in 3D-gemodelleerd en Nederlandstalig.

  • ‘VR Coschap in de Wijk’ (opleiding Geneeskunde). Hiermee worden studenten voorbereid op een coschap in de wijk. Ze worden bewust van de patiëntcontext door een spreekkamergesprek en een thuissituatie te ervaren vanuit het patiëntperspectief. De VR-toepassing bestaat uit twee interactieve scenario’s op basis van 360-graden foto- en videomateriaal.

Herziening curriculum Geneeskunde

We hebben te maken met grote veranderingen in de maatschappij en de zorg, zoals vergrijzing, meer en complexere zorgvragen, en thema’s als preventie en duurzaamheid. Daarom zijn we in 2022 gestart met een herziening van ons onderwijscurriculum voor de bachelor en master Geneeskunde. In 2023 zijn we verder gegaan met dit herontwerp van het curriculum . Onze uitgangspunten hierbij zijn onder andere het Raamplan Artsenopleiding 2020 , onze onderwijsstrategie De Nieuwe Utrechtse School en uitkomsten van de opleidingsvisitatie. Via sessies hebben we ook input opgehaald bij studenten, docenten, patiënten en coschap-opleiders. Begin 2024 is het ontwerp voor het curriculum van de bachelor en master Geneeskunde gereed en daarna begint het proces van onderwijsontwikkeling. We verwachten in het studiejaar 2025/2026 te starten met het nieuwe curriculum, zodat toekomstige zorgprofessionals optimaal worden opgeleid voor de zorg van morgen, vanuit de principes van De Nieuwe Utrechtse school.

Klaar voor de zorgvraag van morgen met CZO Flex Level

In lijn met het landelijke onderwijsproject CZO Flex Level implementeerden we in 2023 EPA-gericht opleiden in al onze Verpleegkundige Vervolg Opleidingen. EPA’s (entrustable professional activity) zijn kenmerkende professionele activiteiten in het dagelijks werk van de zorgprofessional. Ze vormen een belangrijke basis voor het leren op de werkplek en in de opleidingsinstelling. Ook implementeerden we dit in het eerste leerjaar van de Medisch Ondersteunende Opleidingen, en werkten we aan de doorontwikkeling van de andere twee leerjaren. De door het College Zorgopleidingen (CZO) erkende (vervolg) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunende zorgprofessionals zijn vernieuwd en flexibeler ingericht. Zorgprofessionals krijgen zo meer carrièremogelijkheden, worden efficiënter opgeleid en kunnen flexibel worden ingezet. Dit draagt eraan bij dat we klaar zijn voor de zorgvraag van morgen.