Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwaliteit van onderwijs

Docentprofessionalisering

In 2022 hebben we de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), de Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO) en de training ‘Individuele begeleiding van studenten op de werkplek’ doorontwikkeld. Hierbij hebben we interprofessioneel feedback opgehaald en in de trainingen geïmplementeerd. Ook zijn de eerste twee groepen docenten gestart met de Kwalificatie Klinisch Onderwijs (KKO) en hebben we hiervoor dedicated beoordelaars (met een link naar de kliniek) aangesteld en ondersteunende documenten ontwikkeld. In 2022 zijn de eerste negen KKO-certificaten uitgereikt en zijn we gestart met een nieuwe groep van veertien deelnemers.

Kwaliteitsgelden

Door omzetting van de basisbeurs voor studenten is er voor de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht van 2020 tot en met 2024 jaarlijks circa 1,2 miljoen euro extra beschikbaar om de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren. In 2019 hebben we samen met studenten en docenten een meerjarenplan opgesteld hoe we dit kwaliteitsgeld besteden. In 2022 hebben we met de kwaliteitsgelden onder andere extra aandacht besteed aan studentenwelzijn en hebben we extra coaches en psychologen beschikbaar gesteld voor studenten. Ook hebben we innovaties in het onderwijs doorgevoerd en is er ingezet op verdere docentprofessionalisering. Eind 2022 hebben we in overleg met studenten en docenten het plan voor 2023 en 2024 bijgesteld.

NPO-middelen Geneeskunde

In 2022 hebben we de middelen via het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Geneeskunde (in totaal ruim 750.000 euro), conform het bestedingsplan, besteed aan: het verzorgen van trainingen voor nieuwe coschapbegeleiders, het uitbreiden van een licentie voor digitaal onderwijs chirurgische vakgebieden (eenmalig), het ontwikkelen van nieuwe coschapplekken en het aanstellen van nieuwe medewerkers (zes artsen klinisch onderwijs (AKO’s) en secretariële ondersteuning per blok van coschappen). 

Veel focus lag dus op het faciliteren van coschappen. Eind 2022 waren de wachttijden voor coschappen volledig opgelost. In 2022 hebben echter ook minder studenten coschappen gelopen, aangezien een relatief grote groep door gevolgen van de coronapandemie in 2022 pas op de plaats maakte. We verwachten dat in 2023 weer meer studenten coschappen willen lopen.