Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwaliteit van onderwijs

Verdere kwaliteitsverbetering onderwijs met kwaliteitsgelden

Door omzetting van de basisbeurs voor studenten in het leenstelsel is er voor de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht van 2019 tot en met 2024 jaarlijks een gradueel oplopend bedrag van circa 0,9 tot 1,2 miljoen euro extra beschikbaar om de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren. Dit zijn de zogenoemde kwaliteitsgelden. In 2019 stelden we samen met studenten en docenten een meerjaren bestedingsplan op, dat we in de looptijd twee keer bijstelden met instemming van de O&O Raad . In 2023 investeerden we met behulp van de kwaliteitsgelden wederom in studentenwelzijn en studentontwikkeling. We stelden onder andere extra coaches en een trainingsaanbod beschikbaar en hebben dit verder verbeterd. Ook het K.I.C.K. Start programma , dat  voor de derde keer liep, hebben we via deze gelden gefinancierd. Daarnaast ontwikkelden we uiteenlopende innovaties in het onderwijs verder. Onder meer activerende werkvormen, interprofessioneel en interdisciplinair (project)onderwijs, ‘research based learning’ (RBL) en Virtual Reality (VR). Ook zetten we in op docentprofessionalisering (DP): onder andere (door)ontwikkeling van de onderwijskwalificaties BKO/SKO/KKO en de deelkwalificatie Uitvoering van Onderwijs (UvO). Tot slot organiseerden we docentprofessionaliseringsactiviteiten op maat, zoals intervisie en beeldcoaching en een facultaire trainingsdag voor tutoren.

NPO Geneeskunde vangt gevolgen coronacrisis voor studenten op

In het eerste deel van 2023 hebben we de resterende middelen van het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Geneeskunde (in totaal ruim 750.000 euro voor 2022 en 2023) conform het bestedingsplan besteed aan het wegwerken van de achterstanden van de wachttijden voor de coschappen. We stelden hiervoor een extra arts klinisch onderwijs (AKO) aan, naast de zes AKO’s en secretariële ondersteuning die we in 2022 al aanstelden. De interventies die we inzetten in 2022 en het eerste deel van 2023 waren succesvol. Sinds het collegejaar 2023-2024 is de situatie weer zoals voor de COVID-19-pandemie en bieden we geen extra coschapplekken meer aan. Extra (e-learning)onderwijs dat we ontwikkelden uit de NPO-middelen blijven we gebruiken bij uitval van studenten door bijvoorbeeld ziekte. Daarnaast startten we in 2023 de interventie ‘Leren Werkplekleren’, waaraan grote behoefte bleek onder studenten. Dit is een meerjarig programma voor studenten in de masterfase, waarin studenten begeleid worden om werkplekleren te herkennen en deze optimaal te benutten. Als de pilot succesvol is, krijgt dit onderwijs een definitieve plek in onze Geneeskundeopleiding.