Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwaliteit van onderwijs

Door omzetting van de basisbeurs voor studenten is er voor de faculteit Geneeskunde van het UMC Utrecht van 2020 tot en met 2024 jaarlijks circa 1,2 miljoen euro extra beschikbaar om de kwaliteit van onderwijs verder te verbeteren. In 2019 hebben we samen met studenten en docenten een meerjarenplan opgesteld hoe we dit kwaliteitsgeld besteden. In 2021 hebben we hiermee onder andere extra aandacht besteed aan studentenwelzijn en hebben we extra coaches en psychologen beschikbaar gesteld voor studenten. Ook zijn we aan de slag gegaan met ‘Flipping the classroom’ , een vorm van activerend onderwijs waarin studenten echt betrokken worden en uitgedaagd worden om te leren. Daarnaast hebben we Student Centraal gelanceerd: een website met alle informatie over de kwaliteitsgelden en projecten die in dit kader worden ontwikkeld. Want de gelden zijn gelden van de studenten zelf en daarom is hun input en betrokkenheid cruciaal.