Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Huisvesting

Het UMC Utrecht bouwt aan het ziekenhuis van de toekomst: een plek waarin de beste zorg voor onze patiënten, een prettige werkomgeving voor onze medewerkers en een optimaal opleidingsklimaat voor onze studenten samenkomen. De behoeften van de gebruikers van gebouwen en ruimtes, waaronder de patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten en samenwerkingspartners, zijn ons uitgangspunt. Thema’s als duurzaamheid, doelmatigheid en flexibiliteit staan hierbij hoog in het vaandel.

Strategische ontwikkelvisie huisvesting

In onze strategische ontwikkelvisie huisvesting beschrijven we de ontwikkeling van onze huisvesting voor de komende tien jaar. Om ervoor te zorgen dat onze huisvesting ondersteunend is aan het bereiken van onze doelen en de opgaven waar we voor staan, ‘vernieuwbouwen’ we. Dit houdt in dat we oude elementen renoveren en nieuwe elementen toevoegen. Het gaat om technische vernieuwing, functionele vernieuwing en de realisatie van de omgevingsvisie van het Utrecht Science Park, waarop het UMC Utrecht is gevestigd.

Onze strategische ontwikkelvisie huisvesting richt zich op verschillende onderdelen, zoals het buitengebied, de publieke gebieden, de poliklinieken, de klinieken, de kantoren, de labs, en de vernieuwing van de IC’s, OK’s en het geboortecentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).

Alle werkzaamheden voeren we in de komende tien jaar in zes fasen uit. Zo blijven we flexibel en kunnen we onderweg steeds antwoord geven op maatschappelijke veranderingen en veranderde wensen vanuit de gebruikers. Gedurende het proces van uitvoering vragen we hen continu om input en stemmen we plannen voortdurend met hen af. Tijdens de renovatie is enige hinder voor patiënten, bezoekers en medewerkers onvermijdelijk. Door de fasering zorgen we ervoor dat de primaire processen gedurende de gehele renovatie volwaardig kunnen blijven functioneren.

In 2023 is de aansturing van de programma-organisatie van de strategische ontwikkelvisie huisvesting (SOH) onderdeel geworden van het programma Zorg van Morgen .

Een aantal highlights op het gebied van huisvesting in 2023 waren:

Huisvestingsontwerp poliklinieken

In 2023 hebben we een huisvestingsontwerp voor de poliklinieken gemaakt, zodat innovatieve zorg, onderzoek en onderwijs wordt ondersteund we de zorg aan patiënten verder kunnen optimaliseren. We hebben beschreven welke ruimten nodig zijn en aan welke eisen deze ruimten moeten voldoen. Denk aan grootte, daglicht, temperatuur en luchtverversing. We streven naar uniformiteit en flexibiliteit. Zo hebben we gekozen voor een vaste verhouding van ruimtes, maar flexibele indeling. Dit zorgt ervoor dat we de poliprocessen optimaal faciliteren en we onze mensen verschillende typen werk- en overlegplekken kunnen bieden. Met centraal gelegen verblijfspleinen maken we voor onze patiënten zorg overzichtelijker en toegankelijker. Hier kunnen patiënten onder andere terecht voor activiteiten ter voorbereiding op een poliafspraak, zoals meten, wegen of bloedafname. Deze veel bezochte functies komen dicht bij de ingang.

Start renovatie bestuursgebouw

In het UMC Utrecht werken we in toenemende hybride: deels vanuit huis of elders en deels op kantoor. In 2023 zijn we gestart met het renoveren van ons bestuursgebouw en de werkplekinrichting. Een deel van de medewerkers die van dit gebouw gebruikmaken, konden in een pilot al hybride werken en gebruikmaken van nieuwe werkvormen. De ervaringen van deze groep medewerkers hebben we in 2023 geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan passen we een aantal ruimtes aan tot ontmoetingsruimte en nemen we noodzakelijke technische matregelen om de ruimtes optimaal te laten aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. In 2024 ronden we de renovatie af. We zetten het bestuursgebouw dan in als tijdelijke huisvesting voor gebruikers van het Matthias van Geunsgebouw , zodat we aan de slag kunnen met de geplande renovaties in dat gebouw.

Renovatie onderwijsgebouw voltooid

Veel van onze onderwijsactiviteiten vinden in ons Hijmans van den Berghgebouw plaats. Door aangescherpte veiligheidseisen voor de vloerconstructie, moesten we de vloeren in dit gebouw renoveren. We zijn hier in 2022 mee gestart en eind 2023 konden alle studenten en medewerkers weer in het Hijmans van den Berghgebouw terecht.

In de tussentijd zijn alle onderwijsactiviteiten verhuisd naar verschillende onderwijslocaties en het Bestuursgebouw . Zowel studenten als docenten waren zeer tevreden over de tijdelijke locaties en faciliteiten.