Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie

Binnen het UMC Utrecht willen we een inclusieve cultuur, waarin mensen werken die met elkaar een afspiegeling vormen van de samenleving. We streven ernaar een huis te zijn waar patiënten, medewerkers en studenten zich (h)erkend voelen en waar plaats is voor mensen met talenten die waarde toevoegen aan goede zorg, onderwijs en onderzoek. Factoren als gender, culturele of sociale achtergrond, geaardheid, levensbeschouwing, arbeidsvermogen of leeftijd mogen dit niet in de weg staan. We willen alle medewerkers en studenten motiveren, uitdagen en hun talenten laten ontdekken, toptalenten aantrekken en hen een innovatieve omgeving bieden waarin iedereen zichzelf met plezier optimaal kan uitdagen en samenwerken. Iedereen moet zich bij ons welkom voelen en betrokken worden om samen aan ons doel te werken.

Om tot een meer diverse en inclusieve organisatie te komen, hebben we in 2022 een implementatieplan ontwikkeld en intern met de verschillende partners afgestemd. Hierin focussen we zowel op inclusief werkgeverschap  als op diversiteit en inclusie in ons onderwijsonderzoek  en in onze zorg .

In 2022 hebben we een implementatieplan ontwikkeld om tot een meer diverse en inclusieve organisatie te komen.