Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Sustainable Development Goals

We willen bijdragen aan gezond leven en een gezonde maatschappij, ook voor de generaties na ons. Onze positieve impact op gezondheid willen we vergroten door onze negatieve impact op het milieu en klimaat te verkleinen. Dit doen we door toekomstbestendige zorg, onderwijs en onderzoek aan te bieden. Zowel in economisch en sociaal als in ecologisch opzicht.

In de SDG Charter werken Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties ieder op het eigen vlak, alleen of in partnerschap, samen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) (SDG’s)) te behalen. Deze doelen, die door 193 lidstaten van de Verenigde Naties zijn vastgesteld, geven aan hoe de wereld er in 2030 uit moet zien om van een ‘duurzame samenleving’ te spreken. We zien meerwaarde in het werken conform de SDG’s en willen deze in de praktijk ondersteunen. Ook de afspraken in de Green Deal Duurzame Zorg dragen bij aan het behalen van de SDG’s. Het UMC Utrecht speelt een essentiele rol in het leveren van hoogwaardige gezondheidzorg, innovatief onderzoek, valorisatie en kwaliteitsonderwijs. Door samen te werken en continu te innoveren, creëren we maatschappelijke waarde en verminderen we negatieve effecten .

Bijzondere SDG-erkenning voor duurzaamheid

In 2023 ontving het UMC Utrecht het SDG-predicaat . Dit predicaat wordt alleen uitgereikt aan organisaties die in hun beleid de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties  verankerd hebben. Het SDG-predicaat is een bijzondere erkenning voor onze voortdurende inspanningen om de gezondheid van mensen te verbeteren en te streven naar een gezonde maatschappij, voor generaties nu en in de toekomst. Of zoals SDG Nederland het verwoordde: “In een tijd waarin duurzaamheid en gezondheid cruciale kwesties zijn voor onze planeet en haar bevolking, schittert het UMC Utrecht als een lichtend voorbeeld van toewijding aan deze doelen.”

Grootste bijdrage aan SDG’s

Voor onze eigen organisatie en omgeving hebben we geïnventariseerd hoe het UMC Utrecht kan bijdragen aan het behalen van de SDG’s. Waar zit onze grootste impact en waar hebben we de grootste verandering te realiseren? Hiervoor hebben we de SDG’s langs onze kernactiviteiten gelegd en gekeken naar ons gehele proces van waardecreatie. Hierbij hebben we gekeken welke doelen het beste aansluiten bij onze eigen initiatieven, doelstellingen, strategie en de verwachting van onze stakeholders. Zo zijn we gekomen tot een aantal ‘hoge impact’ SDG’s. Dit zijn de SDG’s waar het UMC Utrecht zich de komende jaren voor gaat inzetten en op gaat focussen:

SDG

Uitleg

Relevantie voor UMC Utrecht

Hoe kan het UMC Utrecht een bijdrage leveren

3: Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Samen verbeteren we de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen.

Zorg van morgen 
Preventie 
Healthy Living 
Digital Health 
Global Health 
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor medewerkers 

4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

De Nieuwe Utrechtse School, multidisciplinair en sterke netwerken.

Planetary health en duurzaamheid integraal onderdeel van alle opleidingen geneeskunde en biomedische wetenschappen 
De Nieuwe Utrechtse School 

10: Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug en bevorder ieders sociale, economische en politieke integratie

Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt

Trekker van Health Hub Utrecht, regionaal innovatie-ecosysteem voor gezondheid en geluk 
Buddyproject voor ouders met zieke kinderen opgezet 

12: Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

Duurzaam inkopen tenzij

Duurzaam inkopen
Circulaire zorg in 2050 
Voorkomen verspilling, verminderen afval

13: Klimaatactie

Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Commitment doelstellingen Klimaatwet en Green Deal Duurzame Zorg 3.0

55% CO2-reductie op gebouwen in 2030 
30% CO2-reductie per 2026 op vervoe

17: Partnerschap om doelstellingen te te bereiken

Werkt samen met partners regionaal, nationaal en internationaal om bij te dragen aan de realisatie van de SDG’s

Wij geloven in het verbinden van werelden die nu nog vaak gescheiden zijn

UMC Utrecht Global Health Fellowship programma 
Clinical Electives International Partners 
Universiteit Utrecht & UMC Utrecht internationale strategische partners

Op weg naar impact

Met het uiteindelijke doel in 2030 in gedachten ondernemen we stapsgewijs acties om te begrijpen hoe we het beste kunnen bijdragen. Dit jaar was dat het verder begrijpen van de SDG’s, bekend raken met naderende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-wetgeving en EGS-reporting, vertalen van de doelstellingen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 naar acties. Ook hebben we veel aandacht gehad voor het vergroten van de interne bewustwording  over de relatie tussen gezondheid en duurzaamheid.