Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Het UMC Utrecht wil een gezonde en fijne plek zijn om te werken. Een werkplek waarin niet alleen de gezondheid van de patiënt centraal staat, maar ook die van onze collega’s. Het is daarvoor van groot belang een vitale en veerkrachtige werkomgeving te bieden.

Speciale aandacht voor nachtwerkers

Om onze circa tweehonderd collega’s die elke nacht in ons ziekenhuis werken extra te ondersteunen, hebben we in 2023 de pilot Energiek@nacht (gestart in 2022) voortgezet. Energiek@nacht helpt nachtwerkers bij het vinden en vasthouden van een goede balans tussen arbeid en rust, wat vaak voor deze groep collega’s juist een extra grote uitdaging is. De reacties die we van nachtwerkers ontvangen zijn positief. Ze voelen zich onder andere fitter.

Ondersteuning voor psychosociale belasting

Net als in voorgaande jaren hebben we in 2023 ingezet op (psychosociale) ondersteuning en de vitaliteit van onze collega’s. In ons doorlopende programma Werken in Balans bieden we alle collega’s de mogelijkheid voor psychosociale ondersteuning via 1-op-1-gesprekken met bedrijfscounselors. Ook in 2023 was deze mogelijkheid er. In totaal hebben hier 205 collega’s van gebruikgemaakt (257 in 2022) en hebben de bedrijfscounselors in totaal ongeveer 1.100 gesprekken gevoerd (1.088 in 2022).

Ziekteverzuim gedaald

Het ziekteverzuim is in 2023 gedaald van 6,3% naar 5,7%. 36% van de ziekgemelde medewerkers die zijn gezien door een bedrijfsarts, had last van overspanning, burn-out of andere psychische klachten. Het overall gemiddelde verzuim lag in het UMC Utrecht lager dan het gemiddelde verzuimpercentage binnen de ziekenhuisbranche (gemiddeld 6,5% tot en met het 3e kwartaal in 2023), maar hoger dan het percentage verzuim in Nederland (4,8%, bron CBS ). 

Iedereen op de juiste plek

We vinden het belangrijk dat iedereen in het UMC Utrecht op de juiste plek zit. In 2023 zijn er 107 medewerkers aangemeld voor een herplaatsingstraject. Van de 89 herplaatsingstrajecten die zijn afgerond in 2023, hebben er 43 mensen weer een baan in het UMC Utrecht gevonden of het eigen werk kunnen hervatten. Daarnaast zijn er 14 mensen die extern een baan gevonden hebben. In totaal zijn er 17 medewerkers ingestroomd in de WIA en 6 in de WW.