Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waardering van onze patiënten

Omdat we onze zorg continu willen verbeteren is het belangrijk om voortdurend inzicht te hebben in hoe onze patiënten onze zorg ervaren. Want, zorg is pas goed als die als zodanig wordt ervaren. We meten de ervaringen van onze patiënten continu via onze Patiëntenervaringsmonitor (PEM). In 2022 vulden 20.292 volwassenen die een bezoek hadden gebracht aan de polikliniek de vragenlijst in. En 6.641 volwassenen die waren opgenomen in de kliniek vulden de vragenlijst in. Zowel de waardering van onze zorg in de polikliniek als in de kliniek is gelijk aan de waardering van beide in 2021.

De algehele patiëntenervaring geeft een stabiel en hoog resultaat. Voortdurend nemen we acties waar mogelijk om onze zorg continu te verbeteren, afgestemd op de behoeften van patiënten.

Ervaring samenwerken met patiënten

In onze Patiëntervaringsmonitor (PEM) stellen we volwassen patiënten twee specifieke vragen over hoe wij samenwerken met patiënten , namelijk: Voelde u de ruimte om uw eigen kennis en ervaring te delen met uw zorgverleners? En: Kon u meebeslissen over uw behandeling of onderzoek? De gemiddelde score op deze vragen blijft stabiel ten opzichte van 2021.

Voelde u veel of voldoende ruimte om uw eigen kennis en ervaring te delen met uw zorgverleners?

 

Waardering polikliniek

Waardering kliniek

 

2022

96%

94%

 

2021

96%

94%

 
    

Kon u zoveel u wilde meebeslissen over uw behandeling of onderzoek?

 

Waardering polikliniek

Waardering kliniek

 

2022

92%

85%

 

2021

92%

85%