Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Waardering van onze patiënten

Omdat we onze zorg continu willen verbeteren is het belangrijk om voortdurend inzicht te hebben in hoe onze patiënten onze zorg ervaren. Want, zorg is pas goed als die als zodanig wordt ervaren. We meten de ervaringen van onze patiënten continu via onze Patiëntenervaringsmonitor (PEM). In 2021 vulden 20.501 volwassenen die een bezoek hadden gebracht aan de polikliniek de vragenlijst in. En 5.680 volwassenen die waren opgenomen in de kliniek vulden de vragenlijst in. Zowel de waardering van onze zorg in de polikliniek als in de kliniek is gestegen ten opzichte van 2020.

N.B. De meetperioden 2020 en 2021 komen niet overeen: in 2020 zijn we gestart per 1 juni, voor 2021 geldt dat we het hele jaar hebben gemeten.

De algehele patiëntenervaring geeft een stabiel en hoog resultaat. Voortdurend nemen we acties waar mogelijk om onze zorg continu te verbeteren, afgestemd op de behoeften van patiënten.

Meting patiëntenervaring

In onze Patiëntervaringsmonitor (PEM) stellen we volwassen patiënten twee specifieke vragen over patiëntenparticipatie, namelijk: Voelde u de ruimte om uw eigen kennis en ervaring te delen met uw zorgverleners? En: Kon u meebeslissen over uw behandeling of onderzoek? In de gemiddelde score op deze vragen zagen we een hogere waardering ten opzichte van 2020.

Voelde u veel of voldoende ruimte om uw eigen kennis en ervaring te delen met uw zorgverleners?

 

Waardering polikliniek

Waardering kliniek

2021

96%

94%

2022

96%

93%

Kon u zoveel u wilde meebeslissen over uw behandeling of onderzoek?

 

Waardering polikliniek

Waardering kliniek

2021

92%

85%

2022

91%

84%

Vanuit ons programma Patiëntenparticipatie ontplooien we diverse initiatieven om de waardering van de ruimte om eigen kennis en ervaring in te brengen en het kunnen meebeslissen verder te verbeteren.
N.B. De meetperioden 2020 en 2021 komen niet overeen: in 2020 zijn we gestart per 1 juni, voor 2021 geldt dat we het hele jaar hebben gemeten. Vanaf 2021 hebben we gemeten in %. In 2020 was dit nog een meting met een rapportcijfer. We hebben de cijfers over 2020 omgezet in % om de metingen te kunnen vergelijken.