Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Governance code zorg en overige gedragscodes

De raad van bestuur en de raad van toezicht van het UMC Utrecht onderschrijven de principes van de nieuwe Governancecode Zorg 2022 die per 1 januari 2022 van kracht is, net als die van de eerdere Governancecode Zorg sinds 2017. Want, goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor het borgen van goede zorg.

De Governancecode Zorg gaat uit van zeven principes, die bijdragen aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. De principes zijn daarbij leidend ten opzichte van regels, zodat meer ruimte is voor dialoog en minder dan voorheen sprake is van het ‘afvinken’ van de regeltjes. De code schenkt veel aandacht aan cultuur en gedrag, waarden en normen en medezeggenschap en dialoog. Dit zijn allemaal aspecten die in beweging zijn en daarom continu aandacht vragen.

Ook in het UMC Utrecht hebben wij continu aandacht voor cultuur en gedrag, waarden en normen, en medezeggenschap en dialoog. Bijvoorbeeld via ons leiderschapsprogramma Connecting Leaders , dialoog met patiënten , onze medezeggenschapsorganen , ons bureau ombuds- en vertrouwenszaken , en ons werkbelevingsonderzoek waarin wij onze medewerkers naar hun belevingen vragen, ook op deze gebieden.

Naast aan de Governancecode Zorg, houden we ons onder andere aan:

Interne gedragscodes:

 • Gedragscode Integriteit (zie 10.3 Integriteit)

 • Research code UMC Utrecht (zie 10.3 Integriteit)

 • Gedragscode voor omgang met ICT en gegevens

 • Gedragscode Verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (Federa/UMC Utrecht)

Zorgbrede gedragscodes:

 • Nederlandse gedragscode Wetenschappelijke integriteit 2018

 • Gedragscode Gezondheidsonderzoek

 • Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

 • Gedragscode Openheid medische incidenten Medische Aansprakelijkheid (GOMA)

 • Europese Code transparantie (EFPIA)

 • Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR)

 • Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)