Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Kwaliteit & patiëntveiligheid

Zorg is mensenwerk. Onze patiënten rekenen op goede en veilige zorg. Via onderzoek en ervaringen in de praktijk verbeteren we onze zorg proactief en leren we van zorg die anders loopt dan we bedoeld hadden. Als er sprake is van een incident of calamiteit, dan onderzoeken we grondig welke factoren eraan hebben bijgedragen dat iets niet volgens plan verliep. Ook kijken we hoe we herhaling in de toekomst kunnen voorkomen en werken we actief aan verbetering.

Kwaliteit van zorg toetsen, verbeteren en borgen

In 2023 gaven we verdere invulling aan onze werkwijze SamenWerken aan Kwaliteit. Met deze aanpak om kwaliteit te toetsen, te verbeteren en te borgen startten we in 2022. Met SamenWerken aan Kwaliteit bouwen we voort op het stevige fundament dat we in de afgelopen vijftien jaar hebben ontwikkeld. En dat in deze periode drie keer extern is getoetst door de Joint Commission International (JCI)  voor het laatst in 2019. Met onze nieuwe werkwijze sluiten we meer aan bij de ervaringen van patiënten en de intrinsieke motivatie van onze zorgverleners om te verbeteren. Patiënten en zorgverleners weten immers als geen ander waar er in de zorg nog ruimte is voor verbetering. SamenWerken aan Kwaliteit is gestoeld op vijf pijlers, waarmee we het accent verschuiven van controle naar vertrouwen.

In 2023 gingen we verder om met alle afdelingen een afdelingsspecifieke kwaliteitsagenda op te stellen. Dit ronden we in 2024 af. In deze agenda’s verwerken we de landelijke verbeterdoelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de prioriteiten die we als UMC Utrecht hebben en afdelingsspecifieke verbeterdoelen.

Ook werkten we in 2023 in NFU-verband door aan de pijler ‘Horizontaal leren’ als kwaliteitsinstrument. We wisselden best practices uit intern, met andere umc’s en/of met andere beroepsgroepen. Tot slot behaalden we in 2023 hercertificering voor de NEN8009:2018 norm. Met deze certificering tonen we aan dat we ons veiligheidsmanagementsysteem op orde hebben.

Adrienne Cullen-lezing: leren van fouten

De jaarlijkse Adrienne Cullen-lezing speelt een belangrijke rol in het bespreekbaar maken en leren van dingen die fout gaan. Zo voorkomen we dat we een dezelfde soort fout opnieuw maken en voelen patiënten zich gesteund. De lezing is online te bekijken met Nederlandse ondertiteling en ook met live Engelse vertaling en Engelse ondertiteling. De lezing is vernoemd naar mevrouw Adrienne Cullen, bij wie een medische fout in het UMC Utrecht leidde tot haar overlijden door baarmoederhalskanker. Vrijdag 10 maart 2023 vond de vijfde Adrienne Cullen-lezing plaats. Deze stond in het teken van de ervaring van een naaste van een patiënt rond onze communicatie.

Ontslagcommunicatie verder verbeterd

In 2023 hebben we onze ontslagcommunicatie verder verbeterd. Onze ambitie is om bij 90% van de overdrachten naar huis binnen 24 uur een ontslagbericht te sturen naar de huisarts/ verwijzer. Zo waarborgen we de continuïteit van zorg, ook nadat een patiënt het UMC Utrecht heeft verlaten. In 2023 verstuurden we 73% van deze ontslagberichten op tijd (62% in 2022).