Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie

Om de zorg, het onderwijs en het onderzoek van vandaag en morgen te leveren is het noodzakelijk dat het UMC Utrecht divers en inclusief is, zodat iedereen zich geaccepteerd, gewaardeerd en gestimuleerd voelt, we in staat zijn een verscheidenheid van talenten aan te trekken en te behouden, onze teams te versterken en talent optimaal te benutten. Kortom, dat het UMC Utrecht een fijne plek is om te werken voor iedereen. Dit is het fundament om ons onderzoek, onderwijs en onze patiëntenzorg verder te kunnen verbeteren.

We hebben diversiteit en inclusie een expliciet onderdeel gemaakt van ons talentbeleid, ons leiderschapsprogramma Connecting Leaders en onze werving en selectie.

De focus van ons diversiteits- en inclusiebeleid lag in voorgaande jaren vooral op gender en arbeidsvermogen (Participatiewetbanen). In 2021 hebben we onze focus verbreed naar ook andere diversiteitsdimensies, zoals culturele of sociale achtergrond, geaardheid en levensbeschouwing. Zo hebben we in 2021 in lijn met onze strategie een visiedocument en integrale aanpak ontwikkeld om verder gestalte te geven aan een diverse en inclusieve organisatie. Ook hebben we diversiteit en inclusie een expliciet onderdeel gemaakt van ons talentbeleid, ons leiderschapsprogramma Connecting Leaders en onze werving en selectie. En hebben we stappen gezet in het vergroten van diversiteit en inclusie in ons onderwijs.

Biastrainingen

Iedereen heeft onbewuste associaties (biases). Door hiervan bewust te worden, kunnen we deze ombuigen en juist profiteren van onderlinge verschillen in ons werk. In 2021 hebben we biastrainingen aan onderwijscollega’s gegeven. In totaal waren er meer dan 200 deelnemers binnen deze groepen. Hiermee hebben we onze doelstelling behaald in 2021. Naast onderwijscollega’s hebben nog eens ruim 250 collega’s uit andere functiecategorieën de biastraining gevolgd. Hiernaast organiseren we maatwerktrainingen voor afdelingen en teams die een biastraining willen volgen. De biastrainingen bieden uitleg over wat bias is, welke vormen van bias er zoal zijn en hoe ze een effect kunnen hebben op ons en ons werk.

Specifieke aandachtmomenten

In 2021 hebben we een aantal internationale dagen aangegrepen om extra aandacht te vestigen op diversiteit en inclusie. Zo hebben we op Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap (11 februari) een aantal vrouwelijke onderzoekers in het zonnetje gezet. Op Internationale Vrouwendag (8 maart) hebben we de digitale voorstelling ‘We zijn allemaal gelijk, toch?’  gegeven voor collega’s en externe geïnteresseerden. Hierbij waren in totaal ruim 100 mensen aanwezig. Tijdens Diversity Day (1e dinsdag van oktober) hebben collega’s en studenten online het ‘all inclusive spel’ gespeeld, waarmee ze zich via dilemmakaarten bogen over de vraag hoe je tot een inclusieve werkomgeving komt. Ook hebben we tijdens Coming Out Day (11 oktober) aandacht besteed aan de opening van het langste regenboogfietspad op het Utrecht Science Park , waarbij onder andere een lid van de raad van bestuur en de directeur P&O aanwezig waren.

Vrouwelijk talent

Het UMC Utrecht voert actief beleid op vrouwelijk talent, zowel in de zorg als in onderzoek en onderwijs. Het totaal aantal vrouwelijke collega’s ligt in 2021 onveranderd zeer hoog. Net als in 2020 was in 2021 72% van onze collega’s vrouw. In 2021 is het percentage vrouwen in directieposities en divisiemanagement (incl. raad van bestuur) gestegen naar 39,5%% (38% in 2020). Ook het aantal vrouwelijke hoogleraren is in 2021 gestegen naar 71 van 60 in 2020. Hiermee steeg het aandeel van 29% in 2020 naar 31% in 2021.

Het UMC Utrecht voert actief beleid op vrouwelijk talent, zowel in de zorg als in onderzoek en onderwijs.

Collega’s Participatiewet

Om integratie en inclusie van mensen met een (arbeids)beperking of een (psychische) kwetsbaarheid te bevorderen en hun positie binnen organisaties op het Utrecht Science Park (USP) te versterken, hebben we in 2021 samen met de Universiteit Utrecht het Netwerk USP Inclusief opgericht. In dit medewerkersnetwerk worden taboes en vooroordelen over het werken met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid bespreekbaar gemaakt en aangepakt.

Eind 2021 waren er 71 collega’s bij ons werkzaam die vallen onder de doelgroep Participatiewet. Met elkaar realiseren zij 67 banen. In 2020 waren dit 64,8 banen, ingevuld door 67 collega’s.