Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie

Het UMC Utrecht wil een inclusieve werkgever zijn. Hiervoor zijn zaken als een inclusieve cultuur met inclusieve onboarding, inclusief leiderschap en een representatief personeelsbestand van belang. Om dit nog meer kracht bij te zetten hebben we in 2022 een fulltime beleidsadviseur Diversiteit & Inclusie aangesteld. Lees meer over diversiteit en inclusie in het UMC Utrecht.

Om de beleving van medewerkers rond inclusiviteit in het UMC Utrecht inzichtelijk te maken, hebben we in het najaar van 2022 de Nederlandse Inclusiviteits Monitor (NIM) uitgevoerd. Circa 30% van onze medewerkers heeft deze ingevuld. De resultaten laten zien dat de groepen die in de meerderheid zijn het UMC Utrecht als een meer inclusieve omgeving ervaren dan groepen die in de minderheid zijn. Bijvoorbeeld op basis van migratieachtergrond en het wel of niet leidinggevende zijn.

Om een meer inclusieve werkgever te worden, hebben we in 2022 diverse activiteiten ondernomen:

Participatiebanen

In 2022 hebben we gezorgd voor een nieuwe organisatiestructuur om de instroom en begeleiding van medewerkers vanuit de Participatiewet te vergroten. We hebben een externe jobcoach aangesteld en zijn begonnen met het creëren van banen binnen onze divisies en directies en het werven van kandidaten. Helaas zijn er voor 2022 geen aantallen participatiebanen en -medewerkers beschikbaar door verminderde administratiecapaciteit. Ook hebben we in 2022 geholpen bij het opzetten van het brede medewerkersnetwerk USP Inclusief op het Utrecht Science Park (USP).

LGBTQIA+

We willen duidelijk voor het voetlicht brengen dat er in het UMC Utrecht voor iedereen plek is en we iedereen gelijke kansen en een gelijke behandeling willen geven. Tijdens de Pride-maand hebben we met diverse acties speciale aandacht besteed aan diversiteit en inclusie als het gaat om seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Om in de organisatie gesprekken hierover te stimuleren en ondersteunen hebben we tijdens Coming-out Day bijvoorbeeld regenboog keycords uitgedeeld met en kaartje met tips en handvatten. Ook deelde een collega in een artikel haar verhaal en visie op inclusie op het werk. En natuurlijk hebben we de Pride vlag gehesen. De acties zijn erg positief ontvangen door collega’s en zullen we herhalen in 2023. Ook hebben we in 2022 geëxploreerd of er vanuit medewerkers interesse is voor een LHBTIQA+ medewerkersnetwerk.

Biastrainingen

Iedereen heeft onbewuste associaties (biases). Door hiervan bewust te worden, kunnen we deze ombuigen en juist profiteren van onderlinge verschillen in ons werk. In onze biastrainingen bieden uitleg over wat bias is, welke vormen van bias er zoal zijn en hoe ze een effect kunnen hebben op ons en ons werk. In 2022 hebben we biastrainingen aan collega’s gegeven, waaronder aan veel collega’s die te maken hebben met onderwijs. In totaal waren er meer dan 180 deelnemers binnen deze groepen. Hiermee hebben we onze doelstelling behaald. Daarnaast is in 2022 een collega begonnen met onderzoek naar het effect van de biastrainingen. Naast de biastrainingen kunnen medewerkers maatwerktrainingen aanvragen en trainingen en modules volgen via het platform Goodhabitz, zoals ‘Je vooroordelen de baas’, ‘Culturele diversiteit’ en ‘Tribes of the future’. Ook is een module Diversiteit en inclusie onderdeel van ons leiderschapsprogramma Connecting Leaders.

Het aantal vrouwelijke collega’s ligt in 2022 onveranderd zeer hoog.

Vrouwelijk talent

Het UMC Utrecht voert actief beleid op vrouwelijk talent, zowel in de zorg als in onderzoek en onderwijs. Het totaal aantal vrouwelijke collega’s ligt in 2022 onveranderd zeer hoog. 72% van onze collega’s was vrouw (hetzelfde percentage in 2021). In 2022 is het percentage vrouwen in directieposities en divisiemanagement (incl. raad van bestuur) gestegen naar 54% (39,5% in 2021). Het aantal vrouwelijke hoogleraren is in 2022 gestegen naar 32% (31% in 2021).