Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie

Het UMC Utrecht bevordert inclusief werkgeverschap, met inclusieve onboarding, inclusief leiderschap en een representatief personeelsbestand. Lees meer over diversiteit en inclusie in het UMC Utrecht.

In 2022 hebben we de Nederlandse Inclusiviteits Monitor (NIM) uitgevoerd. Ook is onze culturele diversiteit in kaart gebracht. De resultaten lieten zien dat de groepen die in de meerderheid zijn het UMC Utrecht als een meer inclusieve omgeving ervaren dan groepen die in de minderheid zijn. In 2023 hebben deze uitkomsten het gesprek over diversiteit en inclusie in het UMC Utrecht verder gestimuleerd. En we hebben ons ingezet om meer bewustwording te creëren en een meer diverse en inclusieve werkgever te worden. Een greep uit onze activiteiten in 2023:

Meer bewustwording inclusiviteit en diversiteit

De Dit zijn wij-beweging  die in 2023 is gestart, heeft voor meer bewustwording over inclusiviteit en sociale veiligheid gezorgd. Ook waren er specifieke acties om het bewustzijn te vergroten, bijvoorbeeld tijdens de Diversiteit en Inclusie (D&I)-maand in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en de genderweek op de afdeling Psychiatrie.

Daarnaast organiseerden we samen met de Universiteit Utrecht Mindlab-theatervoorstellingen over sociale veiligheid. De ongeveer 200 collega’s die de voorstelling hebben gezien, waardeerden zowel de voorstelling als de nagesprekken positief. Inclusief leiderschap werd tijdens een D&I-ontbijtsessie onder de aandacht gebracht. En we pasten het D&I-aanbod voor leidinggevenden binnen Connecting Leaders  aan. De eerste module is goed door leidinggevenden ontvangen. Daarnaast hebben we ons werving- en selectieproces laten doorlichten door een externe partij op diversiteit en inclusie. De verbeterpunten die hieruit voortkwamen, pakken we op in 2024.

Participatiebanen

Op 1 juli 2023 werkten er 78 collega’s in het UMC Utrecht vanuit de Participatiewet (76 fte). Om managers te stimuleren om medewerkers vanuit de Participatiewet in dienst te nemen, organiseerden we voor hen een informatieve bijeenkomst.

Meer leden Netwerk USP Inclusief

Het medewerkersnetwerk Netwerk USP Inclusief in het Utrecht Science Park zet zich in voor medewerkers met een (arbeids)beperking of (psychische) kwetsbaarheid. Het netwerk is een samenwerking tussen Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht. In 2023 lanceerde het netwerk met medewerking van het UMC Utrecht een eigen website  en vonden er diverse succesvolle evenementen en workshops plaats. In 2023 is het ledenaantal van het netwerk met 59 nieuwe leden verder gegroeid naar 168. 37 van de leden werken in het UMC Utrecht.

Samenbrengen en steunen biculturele en lhbtiqa+ collega’s

Binnen het UMC Utrecht zijn er betrokken groepen biculturele én lhbtiqa+ collega’s. Beide groepen zijn gestart met een medewerkersnetwerk met succesvolle kick-off evenementen. Het lhbtiqa+ netwerk BeYou heeft vanuit het UMC Utrecht de Utrecht Pride 2023 gesteund langs de kade en een succesvol Pride event georganiseerd in het UMC Utrecht.

Het aantal vrouwelijke collega’s ligt in 2023 onveranderd zeer hoog.

Aandeel vrouwelijk talent onveranderd hoog

Het UMC Utrecht voert actief beleid op vrouwelijk talent, zowel in de zorg als in onderzoek en onderwijs. Het totaal aantal vrouwelijke collega’s ligt in 2023 onveranderd zeer hoog. 73% van onze collega’s was vrouw (72% in 2022). In 2023 is het percentage vrouwen in de medische, wetenschappelijke en managementtop hetzelfde gebleven als in 2022, namelijk 54%. Het aantal vrouwelijke hoogleraren is in 2023 gestegen naar 36% (32% in 2022).