Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie in de zorg

Het UMC Utrecht streeft ernaar een huis te zijn waar patiënten zich (h)erkend voelen. Factoren als gender, culturele of sociale achtergrond, geaardheid, levensbeschouwing, arbeidsvermogen of leeftijd mogen dit niet in de weg staan. In 2022 hebben we diverse activiteiten ontplooid om diversiteit & inclusie in onze zorg verder te vergroten:

Komt een mens bij de dokter

In juni was er in het UMC Utrecht gedurende drie weken de tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ te zien. De tentoonstelling vertelde de verhalen van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames niet altijd de zorg kregen die ze nodig hadden. Ons doel was om de drempels die dit in de weg zitten bespreekbaar te maken. Op 21 juni hebben we de tentoonstelling afgesloten met een interactief panelgesprek, waarbij zowel medewerkers, patiënten als het kenniscentrum Rutgers betrokken waren. Mede dankzij het actieve publiek kwamen er meerdere onderwerpen over inclusieve zorg en de barrières daarbij naar voren. De signalen over hiërarchie en sociale onveiligheid die naar boven kwamen hebben geholpen om het ons beleid voor diversiteit & Inclusie aan te scherpen.

Symposium Kleurrijke zorg, onze zorg

Op 4 oktober 2022 - Diversity Day -  hebben we, in samenwerking met Pharos, de Anne Frank Stichting, Vilans en CODING, een symposium georganiseerd om medewerkers verder bewust te maken rond diversiteit en inclusie en hun rol als het gaat om inclusieve zorg verlenen. Een aantal sprekers behandelden onderwerpen als diversiteit, inclusie, discriminatie en racisme. En tijdens workshops en inspiratiesessies gingen medewerkers zelf aan de slag met onderwerpen als: (ervaren) discriminatie in de zorg aan de hand van praktijksituaties, de impact van discriminatie op gezondheid en hoe dit de patiënt raakt, perspectiefontwikkeling op diversiteit en discriminatie en interculturele communicatie in de zorgverlening.

Themamaand diversiteit & inclusie

De gehele maand oktober was er in het Wilhelmina Kinderziekenhuis speciale aandacht voor diversiteit en inclusie om nog meer bewustwording rond het onderwerp te creëren. En om medewerkers handvatten te geven om antwoorden te vinden op vragen als: wanneer voelt iemand zich thuis in ons huis, welke manier van communiceren is voor iedere collega en patiënt herkenbaar en begrijpelijk en houden we voldoende rekening met biologische en sociale aspecten van diversiteit? Er was een gevarieerd programma met onder andere lezingen, workshops en een vragenlijst voor patiënten. Ook werd in een aantal van onze restaurants een wereldkeuken ingericht, waar patiënten en medewerkers de hele maand konden genieten van heerlijke gerechten uit diverse landen.