Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Diversiteit en inclusie in onderzoek

In het UMC Utrecht vinden we het belangrijk dat onze onderzoekers in hun onderzoek op voorhand en in de uitvoering rekening houden met de diversiteit van de patiëntenpopulatie. Weten voor wie onderzoeksresultaten wel of niet van toepassing zijn, en welke verschillen er zijn in ziektebeelden en behandelingen tussen populaties zijn voorwaarden voor goed onderzoek en goede zorg.

Eind 2021 hebben we ons Gender Equality Plan op onze website gepubliceerd en in 2022 hebben we beleid ontwikkeld om inclusief onderzoek te bevorderen. Hier hebben we de input uit het Research Café in meegenomen. In de komende jaren zullen we onze onderzoekersmedewerkers verder ondersteunen om diversiteit & inclusie in onderzoek te bevorderen. Onder andere door evenementen te organiseren, concrete handvatten en tools te bieden en relevante trainingen en cursussen te faciliteren.

Lees meer over diversiteit en inclusie in het UMC Utrecht. 

Research Café

In februari 2022 stond de tiende editie van het Research Café voor onderzoeksmedewerkers in het teken van diversiteit & inclusie in onderzoek. Aanwezigen spraken over vragen als: wat kunnen onderzoekers doen om diversiteit in onderzoek te bevorderen en hoe kan het UMC Utrecht Research Office hierbij ondersteunen? De input uit deze bijeenkomst hebben we gebruikt in de ontwikkeling van ons beleid voor inclusief onderzoek.