Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De wereld om ons heen

De maatschappij kijkt naar de umc’s in Nederland om maximaal te innoveren en in te spelen op actuele zorgvraagstukken, via kwalitatief hoogstaande zorg en preventie. En om dit maximaal en snel te doen, tegen acceptabele kosten en op duurzame wijze. COVID-19 maakte deze maatschappelijke verantwoordelijkheid nog eens extra zichtbaar.

In Nederland hebben we net als in veel andere West-Europese landen te maken met vergrijzing, waardoor de zorgvraag toeneemt. Bovendien is er sprake van een personeelsschaarste en zal het beschikbaar aantal zorgmedewerkers in de komende jaren eerder afnemen dan toenemen. Deze toenemende zorgvraag, de daarmee samenhangende kosten en de krapte op de arbeidsmarkt zetten de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. Ook zijn we ons bewust dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor onze gezondheid. Duurzaamheid zal in al ons handelen in de zorg, het onderzoek en het onderwijs terug moeten komen.

Om richting te geven aan hoe we in de zorg deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden, is in september 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend en in november de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 . Als academisch ziekenhuis hebben we hierbij een belangrijk rol om vanuit de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en zorg de zorg van morgen te creëren. Hierin vormt samenwerking in regionale, landelijke en internationale netwerken een belangrijke sleutel tot succes. Zo kunnen we leren van anderen, zorg op de juiste plaats organiseren en nieuwe innovaties breed toepassen.

Met de beweging de Zorg van morgen gaan we de uitdagingen in de wereld om ons heen aan.

De Zorg van morgen

Er gebeurt veel in de werelden van onze patiënten , medewerkers  en studenten . Maar ook in de werelden van onze partners. Juist daarom geloven we in Connecting Worlds, omdat ieder mens telt. In 2022 hebben we, in multidisciplinaire teams en in samenwerking met patiënten, vanuit onze strategie de beweging ‘de Zorg van morgen’ ingezet om deze uitdaging aan te gaan. Binnen deze beweging werken we langs twee sporen.

Het eerste spoor gaat over het ‘wat’ en helpt ons om de goede dingen te doen. Bij dit spoor kijken we welke patiënten (meer/ minder) bij ons thuis horen en op welke manier we daar ruimte voor maken. Het gaat over specialistische en derdelijnszorg ten opzichte van eerstelijns- en tweedelijnszorg. We moeten gericht kiezen en bepalen wat we anders gaan doen. Hiermee maken we ruimte voor patiënten die de onderscheidende zorg van het UMC Utrecht nodig hebben. In 2022 hebben we binnen de divisie Heelkundige Specialismen een testimplementatie gedaan met een aanpak voor dit vraagstuk. In 2023 geven we hier binnen het UMC Utrecht een vervolg aan.

Het tweede spoor gaat over het ‘hoe’ om de dingen op een goede manier te doen. We willen nog beter samenwerken met elkaar en onze partners, nog sneller innovaties doorvoeren en nog meer tijd besteden aan zorg, onderwijs en onderzoek. Hiervoor moeten we onze processen mensgerichter, digitaler en uniformer maken. Onze visie vertalen we naar processen, organisatie, IT en huisvesting. Zo verhogen we gezamenlijk de kwaliteit van de zorg, onderzoek en onderwijs en het werkplezier binnen het UMC Utrecht.