Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzaamheid

In het UMC Utrecht werken we iedere dag aan het verbeteren van de gezondheid. Voor een gezond leven van onze patiënten en een gezonde maatschappij - nu én voor de generaties na ons. Onze positieve impact op gezondheid willen we vergroten door onze negatieve impact op het milieu en klimaat te verkleinen. Dit doen we door toekomstbestendige zorg, onderwijs en onderzoek aan te bieden, zowel in economisch en sociaal als in ecologisch opzicht.

Duurzaamheid is verankerd in onze organisatiestrategie Connecting Worlds als een van de zeven versterkers. Onze acties zijn erop gericht om een gezonde werkomgeving te creëren, in 2050 CO2-neutraal te zijn, en in 2050 volledig circulair te zijn . We ontplooien hier organisatiebrede initiatieven voor en veel medewerkers werken (pro-)actief mee aan opschaling en versnelling van verduurzaming via het Netwerk groene zorgprofessionals en diverse Green Teams. 

Het UMC Utrecht past Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Circulair Inkopen toe, ook wel duurzaam inkopen. Dit betekent dat het UMC Utrecht naast op de prijs van de producten, diensten of werken met name ook let op de effecten van de inkoop op milieu en sociale aspecten.

In 2022 bedroeg onze CO2-footprint in totaal 40.466 ton. De verdeling van CO2-uitstoot was als volgt:

Tijdens de Week van de Duurzaamheid in oktober 2022 richtten we de spotlights op duurzame initiatieven en ontwikkelingen in het UMC Utrecht.

Een aantal andere highlights in 2022 zijn:

Ondertekening Green Deal 3.0 voor duurzame zorg

Namens het UMC Utrecht en alle andere universitair medische centra in Nederland, ondertekende de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) begin november 2022 de Green Deal 3.0 voor duurzame zorg . Hiermee committeren we ons samen met ministeries van VWS, EZK, BZK en I&W aan meer inzet om de ecologische voetafdruk van de zorg te verminderen. In deze geactualiseerde versie van de overeenkomst zijn de nieuwe pijlers Onderwijs en Bewustwording opgenomen. Planetary health wordt onderdeel van onze zes opleidingen binnen de faculteit Geneeskunde.

Besmettelijk ziekenhuisafval nuttige toepassing in streven naar circulariteit

In 2022 is het ons gelukt om als eerste ziekenhuis in Nederland besmettelijk specifiek ziekenhuisafval (SZA), zoals naalden, verbandmiddelen en afval van het laboratorium, circulair te maken. Door het in gebruik nemen van de Sterilwave , wordt het SZA nu met microgolven ontsmet en vermalen tot kleine deeltjes. Het restproduct wordt ingezet als zaagselvervanger in de cementindustrie. Doordat het afval nu vermalen wordt, neemt ons afvalvolume af met circa 40% en is er minder afvaltransport. Ook worden er jaarlijks veel minder plastic vaten verbrand, hoeven er minder bomen te worden gekapt voor het zaagsel in de cementindustrie en neemt de CO2-uitstoot af.

Ons afvalvolume van besmettelijke ziekenhuisafval neemt met circa 40% af.

Collectieve WKO-installatie op Utrecht Science Park

In januari hebben we samen met de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht, SSH Student Housing en Stichting Internationale School een intentieverklaring ondertekend om samen een collectieve warmte- en koudeopslag te willen realiseren. Met deze installatie kunnen alle gebouwen op het Utrecht Science Park (USP) in de toekomst duurzaam worden verwarmd en gekoeld. Een collectieve WKO-installatie is een grote stap in het realiseren van de ambitie van een aardgasvrij USP in 2040. Als alles volgens plan verloopt zal begin 2024 worden gestart met de bouw van het WKO-systeem.

Duurzame koffie

Begin 2022 hebben we het aantal koffieautomaten in het UMC Utrecht verminderd en inmiddels zijn al onze apparaten refurbished. Ook is alle koffie nu biologisch en fairtrade . Daarnaast voorkomen we nu verspilling, doordat er niet meer automatisch een wegwerpbeker uit de automaat komt en het ook niet meer mogelijk is om kannen te tappen. Tot slot zijn we een samenwerking aangegaan een Utrechts bedrijf dat ervoor zorgt dat al ons koffieresidu gebruikt wordt als voedingsbodem voor het kweken van oesterzwammen.

Minder afval op de Urologie OK

Het Green Team OK heeft er op de OK van Urologie voor gezorgd dat er in 2022 nieuwe protocollen zijn ontwikkeld, waardoor er minder materialen worden gebruikt als OK-jassen, handschoenen en afdekmaterialen. Zo wordt er minder afval gecreëerd en zo duurzaam en circulair mogelijk gewerkt, zonder dat het afbreuk doet aan de zorg en de veiligheid voor patiënten. Op basis van de nieuwe protocollen werd er in een proef op één dag maar liefst 6 kilogram materiaal minder gebruikt.