Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële steun voor onderzoekers

Tijdens de corona-pandemie was er minder capaciteit/mogelijkheid voor niet-COVID-19-wetenschappelijk onderzoek, waardoor er vanaf maart 2020 veel wetenschappelijk onderzoek is vertraagd. Veel onderzoekers met tijdelijke contracten, zoals postdocs en promovendi, kwamen in de problemen met de voortgang van hun onderzoek en carrière.

In 2021 en 2022 heeft het UMC Utrecht in totaal 8,5 miljoen euro ontvangen uit het Nationaal Programma Onderwijs, het nationale steunprogramma voor onderwijs en herstel en perspectief voor onderzoekers. De financiering was bedoeld ter (gedeeltelijke) compensatie van de salariskosten van promovendi en postdocs van wie het onderzoek door COVID-19 vertraging had opgelopen en van wie de aanstelling daardoor moest worden verlengd.

Met deze steun heeft het UMC Utrecht in 2021 (700.000) en 2022 (2,906 miljoen) besteed aan (een deel van) de salariskosten van 336 promovendi en postdocs (circa 30% van de UMC-Utrecht-onderzoekers). Het overige deel van de ontvangen gelden hebben we gereserveerd voor uitloop in 2023/2024. Het besluit voor aanwending van de NPO-gelden is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van de divisies, de strategische speerpunten en de O&O-raad van het UMC Utrecht. Gemiddeld betreft het een compensatie van drie maanden loon. Hiernaast heeft het UMC Utrecht uit eigen middelen 1 miljoen euro aangewend om de loonkosten van nog eens circa tachtig onderzoekers te kunnen compenseren.