Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Innovatie en valorisatie van onderzoek

Het vertalen van wetenschappelijke kennis naar impactvolle oplossingen voor patiënten en de maatschappij, is een belangrijke doelstelling van het UMC Utrecht. Om deze doelstelling in te vullen, ondersteunen we onderzoekers en andere professionals bij valorisatie en funding via het Research Support Office , Utrecht Holdings , THINC , UtrechtInc en een aantal programma’s, zoals de Ureka Mega Challenge .

Utrecht Holdings

Binnen Utrecht Holdings zijn er in 2022 in totaal 39 nieuwe ideeën voor innovaties nader uitgewerkt en dertien aanvragen voor octrooi gedaan. Naar aanleiding hiervan zijn er zeven licenties afgegeven voor het vermarkten van innovaties vanuit het UMC Utrecht. Ook heeft Utrecht Holdings een innovation voucher van 40.000 euro toegekend aan een veelbelovend UMC Utrecht-project, namelijk RF Sensing (Radio-Frequency Sensing). Op basis van deze technologie is de nieuwe diagnostische modaliteit PrecorDX ontwikkeld. PrecorDX was ook winnaar van de Venture Challenge in 2022 . Ook deed Utrecht Holdings in 2022 een follow-up investering in Arthrosave , een zorginnovatie die is ontstaan vanuit het UMC Utrecht.

In 2022 zijn er zeven licenties afgegeven voor het vermarkten van innovaties vanuit het UMC Utrecht.

Vijf nieuwe start-ups Utrecht Inc

Startup incubator UtrechtInc heeft in 2022 vijf nieuwe startups met een UMC Utrecht achtergrond (founder of IP) in haar programma en startup ecosysteem mogen verwelkomen. Het gaat om Cordys Analytics, Kidney Match, Radiostethoscope/PrecorDX, en Loktu HTS Bio.

TKI-subsidie van Health Holland

De topsector Health Holland stelde in 2022 via de TKI-subsidie 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten geïnitieerd vanuit het UMC Utrecht. De TKI-subsidie is een financiële stimulans voor onderzoekers om samen met bedrijven innovatieprojecten op te zetten. In 2022 is de subsidie ingezet voor de ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI)- en Data Science-projecten. Deze projecten zijn begin 2023 van start gegaan.

Ureka Mega Challenge

In het innovatietraject Ureka Mega Challenge ondersteunen we collega’s om hun innovatieve ideeën om te zetten in daadwerkelijke producten, tools of werkprocessen die zowel voor de patiënt als voor de zorgprofessionals de kwaliteit van zorg verbeteren. In 2022 was de negende editie van de Ureka Mega Challenge. De winnaar werd I See You , een AI-technologie, waarmee de zorg voor te vroeg geboren baby’s nog beter kan worden afgestemd op de behoeften van de baby. Hierdoor krijgen deze kwetsbare kinderen een betere start in het leven en een grotere kans op een gezonde toekomst. In dit project werken medewerkers van het UMC Utrecht samen met partners uit de EWUU-alliantie

Subsidie voor toepassen digital health en datascience in zorg

In 2022 heeft het UMC Utrecht samen met een bijzonder consortium, met hierin onder andere Hogeschool PXL Hasselt, de Medical University Gdańsk en Utrecht Inc., een subsidie van 1,2 miljoen euro gekregen om innovatie en ondernemerschap rond digital health en data science een boost te geven en toepassingen hiervan in de zorg te stimuleren. Dit project innovAId stimuleert creatief en innovatief denken en creëert testomgevingen voor innovatieve ideeën binnen het UMC Utrecht. De subsidie is afkomstig van het European Institute of Innovation & Technology en Higher Education Institutions Initiative (EIT-HEI).