Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ontwikkelingen in opleidingen

In 2022 zijn er een aantal ontwikkelingen op het gebied van opleidingen die we er graag uitlichten:

In 2022 zijn er twee nieuwe opleidingen gestart.

Nieuwe opleidingen gestart

Per september 2022 is de nieuwe bachelor Zorg, Gezondheid en Samenleving gestart. Deze interdisciplinaire bachelor wordt aangeboden door de faculteiten Bètawetenschappen, Diergeneeskunde en Geneeskunde. Ook is de nieuwe master Medical Humanities gestart. Deze interdisciplinaire master wordt aangeboden door de faculteiten Geneeskunde en Geesteswetenschappen.

Curriculumherzieningen

Om vernieuwingen in onze opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Klinische Gezondheidswetenschappen te kunnen aanbrengen en zo te kunnen blijven aansluiten op de ontwikkelingen in de maatschappij en technologie ontwikkelingen, zijn we in 2022 gestart met de voorbereidingen voor curriculumherzieningen voor deze opleidingen. Zo houden we focusgesprekken en pitch- en inspiratiesessies met studenten, docenten en coschap-opleiders. Het streven is om 2024 een blauwdruk voor de herzieningen gereed te hebben.

Implementatie CZO Flex Level

In lijn met het landelijke onderwijsproject CZO Flex Level zijn we in 2022 gestart met EPA gebaseerde opleidingen in het Acute Zorg domein en het Intensieve Zorg domein. Daarnaast hebben we verder gewerkt aan de implementatie van het EPA gebaseerde opleiden in het Medisch Ondersteunende domein. Het onderwijsproject draagt bij aan het klaar zijn voor de zorgvraag van morgen. De door het College Zorgopleidingen (CZO) erkende (vervolg) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteunende zorgprofessionals worden vernieuwd en flexibeler gemaakt, waardoor zorgprofessionals meer carrièremogelijkheden krijgen, efficiënter worden opgeleid en flexibel kunnen worden ingezet.

Virtual Reality (VR) in het onderwijs

Virtual Reality-onderwijs kan worden gebruikt als alternatief voor en aanvulling op vaardigheids- en praktijkonderwijs en speelt in op de behoefte om het veilig oefenen van specifieke vaardigheden binnen het onderwijs toegankelijk te maken en studenten beter voor te bereiden op nieuwe situaties. In 2022 hebben we drie VR-apps (scenario’s) ontwikkeld, namelijk:

  • VR Steriel Lab (opleiding Biomedische Wetenschappen), waarin kan worden geoefend met steriel werken in het lab als voorbereiding op het echte labpracticum.

  • VR Bedrijfsklaar maken OK (opleidingen Operatieassistent en Anesthesiemedewerker), waarmee meermaals de procedure ‘bedrijfsklaar maken van een OK’ kan worden geoefend als voorbereiding op de praktijk van de OK.

  • VR Coschap in de Wijk (opleiding Geneeskunde), waarmee studenten worden voorbereid op een coschap in de wijk en bewust worden van de patiëntcontext door een patiënt te ervaren in spreekkamer en in een thuissituatie.