Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Betaalbare zorg

Programma Transformatiedeal Dure Geneesmiddelen

Samen met alle andere Nederlandse umc’s neemt het UMC Utrecht deel aan het landelijke NFU-programma om besparingen op het voorschrijven van dure geneesmiddelen te realiseren. Denk aan geneesmiddelen voor constitutioneel eczeem of leukemie of immuuntherapie voor diverse soorten kanker. In samenspraak met patiënten en op basis van onderzoek bepalen medisch specialisten in dit programma of een lagere dosis kan worden voorgeschreven en/of dat er langere intervallen tussen toedieningen mogelijk zijn. Of dat er kan worden geswitcht naar goedkopere geneesmiddelen of effectievere combinaties.

De resultaten van het programma zijn positief, zowel voor patiënten als financieel. Een lagere dosering of langere toedieningsintervallen zijn vaak minder belastend voor patiënten, terwijl dezelfde of soms betere behandelresultaten worden behaald. De beste zorg hoeft niet altijd de duurste te zijn. Het UMC Utrecht was in 2022 penvoerder voor nieuwe behandelprotocollen bij constitutioneel eczeem en hemofilie. In 2022 bedroeg de totale besparing door alle zeven de umc’s samen circa 20 miljoen euro. Omdat in 2022 slechts een gedeelte van het jaar via de nieuwe protocollen is gewerkt, zullen er in het komende jaar nog grotere besparingen worden gerealiseerd.

Ook de komende jaren onderzoeken we of er verdere besparingen mogelijk zijn op het voorschrijven en toedienen van dure geneesmiddelen. Hiermee dragen we actief bij aan het onder controle krijgen van de hoge jaarlijkse kosten van de zorg in Nederland.