Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Internationale samenwerkingen

Het UMC Utrecht werkt aan innovatie van zorg, onderzoek en onderwijs samen met strategische partners wereldwijd.

Internationaal strategisch netwerk zorg-, onderzoek- en onderwijspropgramma’s

Om de kwaliteit en impact van zorg, onderzoek en onderwijs te verbeteren, werken we samen met de Universiteit Utrecht in een strategisch netwerk met de KU Leuven, het University College London, de University of Toronto en de Chinese University of Hong Kong aan universiteit-overstijgende zorg-, onderzoek- en onderwijsprogramma’s.

In 2022 hebben we onder andere de banden met de KU Leuven verder aangehaald. Zo zijn de eerste PhD-studenten die een Dual PhD programma doen gestart. Zij doen hun onderzoek zowel in Leuven als in Utrecht en krijgen zowel een diploma in Leuven als in Utrecht. Daarnaast hebben we de resultaten geëvalueerd van de projecten die zijn gefinancierd via subsidies van de UMC Utrecht commissie internationalisering. Een van de resultaten is een studie van een UMC Utrecht-onderzoeker samen met de KU Leuven die heeft geleid tot het oprichten van de spin-off TargED . TargED ontwikkelt een biologisch geneesmiddel om de behandeling van microvasculaire trombose en acute ischemische beroerte te verbeteren. 

Eureka Institute for Translational Medicine

Het UMC Utrecht is mede-oprichter en partner van het Eureka Institute for Translational Medicine. Dit instituut heeft tot doel het opleiden van translational scientists en netwerkvorming. Voor het eerst na COVID-19 konden in 2022 weer cursussen op locatie worden gegeven: twee op Sicilië (certificate course voor senior onderzoekers), de Summer School in Utrecht en de Merlion School in Singapore. De cursussen werden door de deelnemers hoog gewaardeerd. Ook verwelkomde het Eureka Institute een nieuwe partner, namelijk: San Raffaele in Milaan. De andere partners in het Eureka Institute zijn: UMC Utrecht, Duke/ NUS, Stanford, Toronto, Miami, Arizona, United Emirates, Drexel University, Cancer Research UK en de National Federation for Emergency Medicine.

Europese universitaire alliantie CHARM-EU

Het UMC Utrecht neemt deel in de Europese universitaire alliantie CHARM-EU , een innovatief challenge based universitair model, gericht op het opleiden van professionals die in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Het UMC Utrecht is coördinator van de cursus Health Challenges & Solutions binnen de geaccrediteerde CHARM-EU-master ‘Global Challenges for Sustainability’ en maakt actief onderdeel uit van het netwerk van Research Hubs binnen deze cursus. Het tijdschrift Nature besteedde hier in november 2022 aandacht aan. Binnen deze Research Hubs werkten studenten in 2022 onder andere interdisciplinair samen aan de vraag hoe de wereld zou moeten omgaan met toekomstige pandemieën als de coronapandemie.

In 2022 zijn er, naast de reeds deelnemende universiteiten van Barcelona, Boedapest, Montpellier, Dublin en Utrecht, drie nieuwe universiteiten tot CHARM-EU toegetreden, namelijk die van Vaasa (Finland), Würzburg (Duitsland) en Ruhr West (Duitsland). En via de 2022 Erasmus+ European Universities Call haalde CHARM-EU een subsidie van 12,8 miljoen euro binnen.

ECRAID

Op 1 januari 2022 is stichting ECRAID (European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases) opgezet met een internationale raad van toezicht. Samen met de stichting is het UMC Utrecht gestart met de eerste activiteiten om tot een duurzaam, financieel onafhankelijk klinisch researchnetwerk voor heel Europa te komen op het gebied van infectieziekten en antibioticaresistentie. ECRAID zorgt voor een gecoördineerde aanpak in Europa voor efficiënte en effectieve ontwikkeling en implementatie van klinisch onderzoek naar interventies op het gebied van infectieziekten.

Global Health

Als UMC Utrecht dragen we samen met de Universiteit Utrecht bij aan het verbeteren van gezondheid voor iedereen. Dit doen we niet alleen regionaal en landelijk, maar ook internationaal. Vanuit Global Health werken we aan onderzoeks- en onderwijsprojecten in samenwerking met ziekenhuizen en kennisinstellingen in lage- en middeninkomenslanden op alle continenten. We werken aan duurzame en rechtvaardige oplossingen voor complexe gezondheidsvraagstukken in de wereld. We focussen ons hierbij op een aantal thema’s, zoals de impact van milieu- en omgeving op gezondheid, chronische ziekten, en moeder- en kindzorg.

In 2022 hebben we onze strategische samenwerking met de Anton de Kom Universiteit in Suriname versterkt en een bezoek aan Suriname gebracht. Surinaamse en Nederlandse studenten en specialisten in opleiding kunnen nu in beide landen een deel van hun opleiding volgen. Daarnaast is het onderzoek afgerond naar wat er nodig is om de vanuit rechtvaardigheidsprincipes gezondheidsgelijkheid in de wereld te verbeteren in het kader van de tweejarige Prins Claus Leerstoel. Hierdoor hebben we ons portfolio over onderzoek naar rechtvaardigheid en rechtvaardige samenwerkingen binnen gezondheidszorg verder kunnen vormgeven en de eerste Summer School Global Ethics and Equity georganiseerd. Ook is Planetary Health en exposoom onderzoek (milieu- en omgevingsinvloeden op gezondheid) een speerpunt in onze onderzoeks- en onderwijsprojecten geworden. Samen met partnerinstellingen in Ghana onderzoeken we het effect van milieublootstelling op cardiovasculaire gezondheid en met de Kennisalliantie EWUU ontwikkelden we transdisciplinair onderwijs gericht op de gezondheidsuitdagingen van vandaag en morgen.