Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Nationale samenwerkingen

Ook nationaal werken we samen met allerlei partijen en hebben we ook in 2021 samenwerkingen verder versterkt.

Ministerie van Defensie

Op landelijk niveau hebben we de samenwerking met de Defensie Gezondheids Organisatie (DGO) verder geïntensiveerd door het aangaan van een overeenkomst met het Instituut Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR) . Medisch specialistische zorgprofessionals van het UMC Utrecht kunnen zo reservist worden bij Defensie en gaan dan mee op training en missies en ondersteunen Defensie bij medische zaken. Anderzijds faciliteert het UMC Utrecht praktische tewerkstelling, stages en opleiding voor defensiepersoneel in het UMC Utrecht.

Ook hebben medewerkers van het ministerie van Defensie ons in 2021 weer ondersteund om bovenregionale capaciteit voor COVID-19-patiënten te realiseren. Zo kon het UMC Utrecht weer coronapatiënten overnemen van ziekenhuizen uit heel Nederland die tegen de grenzen van hun capaciteit aanliepen. Tevens hebben we de samenwerkingsovereenkomst met het ministerie van Defensie vernieuwd. Hierin is aandacht voor het maximaal kunnen uitwisselen van mensen en middelen indien nodig. Bijvoorbeeld in het geval van een pandemie als de COVID-19-pandemie of als er medische ondersteuning vanuit het UMC Utrecht nodig is in het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht. Samen met het ministerie van Defensie hebben we zo volgende stappen gezet op het gebied van onze versneller Complexe Acute Zorg en geven we verder vorm aan onze strategische samenwerking bij de opvang van rampen. Zo staan we stand-by om op verzoek van ministerie van VWS medische evacués uit Oekraïne op te vangen.   

Prinses Máxima Centrum

Het UMC Utrecht heeft een intensieve samenwerking met het Prinses Máxima Centrum, het nationale centrum voor kinderoncologie, op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. We zijn naast elkaar gelegen op het Utrecht Science Park en delen voorzieningen met elkaar. In 2021 werkten Bachelorstudenten Biomedische Wetenschappen van het UMC Utrecht bijvoorbeeld samen met het Prinses Máxima Centrum en ontdekten een manier die immunotherapie in de toekomst misschien mogelijk maakt tegen een agressieve hersentumor, die vooral bij kinderen voorkomt (medulloblastoom). Daarnaast hebben het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum samen activiteiten ontwikkeld voor talentontwikkeling en werving van personeel. Ook is de gezamenlijke bouw van een hypermoderne operatiekamer gestart om hersentumoren bij kinderen te opereren.

Apotheek A15

In september 2021 is het UMC Utrecht aandeelhouder geworden in Apotheek A15 . Apotheek A15 is een landelijk opererende apotheek gespecialiseerd in de ontwikkeling en bereiding van geneesmiddelen die niet commercieel verkrijgbaar, maar wel noodzakelijk zijn. Denk aan geneesmiddelen voor patiënten met zeldzame aandoeningen. Of aan geneesmiddelen voor kinderen die een lagere dosering of andere toedieningsvorm nodig hebben dan die  standaard op de markt beschikbaar is. Met de deelneming in Apotheek A15 borgen we dat we onze patiënten kunnen voorzien van de geneesmiddelen die ze nodig hebben. De andere aandeelhouders in Apotheek A15 zijn: ErasmusMC, UMC Groningen en Radboudumc. Alle vier de aandeelhouders hebben een gelijk belang (25%).

Kennisalliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht

Samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Wageningen Universiteit (WUR) en de Universiteit Utrecht (UU) vormen we de Kennisalliantie. Door over de grenzen van instellingen bruggen te slaan, dragen we gezamenlijk bij aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en circulariteit. De complementaire expertise die vooral wordt gecombineerd in de alliantie is op de terreinen: artificial intelligence, circulaire samenleving, preventie van gezondheidsproblemen en moleculaire life sciences.

In 2021 zijn er twee challenges geweest voor studenten, waarin ze leren om met andere disciplines samen te werken. In de COVID-19-challenge van de gemeente Utrecht bogen studenten van alle organisaties van de Kennisalliantie zich over de vraag hoe de impact van COVID-19 op het dagelijkse leven van inwoners van Utrecht beperkt kon worden. In de Food 4 Health and Safety challenge gingen studenten op zoek naar een nieuw voedselconcept voor Defensie in samenwerking met dit ministerie en het ministerie van Economische zaken en Klimaat. Ook hebben 18 Utrechtse wetenschappers vanuit de Kennisalliantie een ‘Unusual Collaborations Grant’ ontvangen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen binnen vier projecten: The Power of One, Defeating Chronic Pain, Structures of Strength en Data Driven Dashboard.

AnDREa: samenwerken aan onderzoek

Samen met Erasmus MC en het Radboudumc heeft het UMC Utrecht de digitale onderzoeksomgeving Azure DRE doorontwikkeld. In 2021 heeft het UMC Utrecht Azure DRE geïmplementeerd en onderzoekers ondersteund om hier optimaal gebruik van te kunnen maken. Deze digitale onderzoeksomgeving draagt bij aan Open Science. Het stelt onderzoekers in staat om hun data veilig op te slaan en te analyseren over instituutsgrenzen heen. Onderzoekers van verschillende instituten kunnen hierdoor gemakkelijk samenwerken aan data en zo samen resultaten creëren met impact voor de maatschappij. Data zijn ook traceerbaar en voldoet aan wetgeving voor gegevensbescherming (General Data Protection Regulation). Hierdoor is zorgvuldigheid in het omgaan met patiëntengegevens geborgd. Azure DRE ondersteunt de ambities van het UMC Utrecht om te kunnen versnellen op inhoud. Het consortium van het Erasmus MC, het Radboudumc en het UMC Utrecht is overgegaan in een BV (AnDREa BV), waarvan het UMC Utrecht aandeelhouder is geworden.