Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Nationale samenwerkingen

Ook nationaal werken we samen met diverse partijen en hebben we ook in 2022 onze samenwerkingen verder versterkt.

Ministerie van Defensie

In onze samenwerking met het ministerie van Defensie geven we verder vorm aan onze versneller Complexe Acute Zorg en opvang bij rampen. Zo is het UMC Utrecht partner in het Centraal Militair Hospitaal (CMH) en het Calamiteitenhospitaal. Om onze strategische samenwerking te versterken, hebben we in 2022 twee visiesessies georganiseerd. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak om een gezamenlijk kenniscentrum voor civiel-militaire traumazorg te komen. Ook hebben we samenwerking op het gebied van talentmanagement onderzocht.

Het Calamiteitenhospitaal biedt gegarandeerde, kortdurende medische capaciteit voor de opvang van militaire en civiele slachtoffers bij ongevallen en rampen.

In 2022 hebben we samen met het ministerie van Defensie een calamiteitenoefening in het Calamiteitenhospitaal  uitgevoerd. Ook heeeft minister Kuipers van het ministerie van VWS het Calamiteitenhospitaal bezocht en heeft Secretaris-Generaal van Defensie Van Craaikamp een rondleiding in het Calamiteitenhospitaal gehad, na een bezoek aan het Centraal Militair Hospitaal (CMH) in Utrecht. Op verzoek van de minister begin april hebben we het Calamiteitenhospitaal opengesteld voor de eerste opvang van medische evacués uit Oekraïne . Gelukkig hoefde hier uiteindelijk geen gebruik van worden gemaakt.

Ook hebben de medewerkers van het ministerie van Defensie ons in 2022 opnieuw ondersteund om bovenregionale capaciteit voor COVID-19-patiënten te realiseren. Zo kon het UMC Utrecht weer coronapatiënten overnemen van ziekenhuizen uit heel Nederland die tegen de grenzen van hun capaciteit aanliepen.

In 2022 hebben we de meerjaren samenwerkingsovereenkomst met het Prinses Máxima Centrum geactualiseerd en opnieuw bekrachtigd.

Prinses Máxima Centrum

Het UMC Utrecht heeft een intensieve samenwerking met het Prinses Máxima Centrum, het nationale centrum voor kinderoncologie, op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs. We zijn naast elkaar gelegen op het Utrecht Science Park en delen voorzieningen met elkaar. In 2022 hebben we de meerjaren samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd en de samenwerking opnieuw bekrachtigd.

Een mooie mijlpaal in de samenwerking was de opening van de intra-operatieve MRI-OK door VWS-minister Kuipers . Daarnaast hebben we samen met het Prinses Máxima Centrum in 2022 medische hulp verleend aan circa zestig gevluchte Oekraïense patiëntjes op de gezamenlijke OK en Intensive Care. Ook hebben we gewerkt aan drie onderzoeken, waarvoor er een gezamenlijk researchfonds is opgezet. Het betreft onderzoek naar het gebruik van geluidstrillingen in de behandeling van ernstige hersentumoren bij kinderen en volwassenen, onderzoek naar immunotherapie bij verschillende soorten tumoren, en onderzoek naar theranostics, een combinatie van therapie en diagnose, voor kinderen met kanker.

Tevens werkten we samen met het Prinses Máxima Centrum in het project Oncode-PACT, waar het Nationaal Groeifonds in 2022 een toekenning voor heeft gegeven. En in oktober 2022 hebben we samen met Dynamics of Youth van de Universiteit Utrecht een live ‘Next Generation Radio’ radio-uitzending verzorgd vanuit het Kindertheater in het Wilhelmina Kinderziekenhuis over hoe we samen het verschil maken voor jonge kankerpatiënten op basis van zorg en onderzoek.

Kennisalliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht

Samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), de Wageningen Universiteit (WUR) en de Universiteit Utrecht (UU) vormen we de Kennisalliantie EWUU . Door over de grenzen van instellingen bruggen te slaan, dragen we gezamenlijk bij aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid en circulariteit. De complementaire expertise die vooral wordt gecombineerd in de alliantie is op de terreinen: artificial intelligence, circulaire samenleving, preventie van gezondheidsproblemen en moleculaire life sciences. 

In 2022 heeft de EWUU drie subsidies van 50.000 euro  uitgereikt aan innovatief en multidisciplinair onderzoek dat de duurzame samenwerkingen tussen de instellingen vormgeeft en stimuleert. Het UMC Utrecht werkt actief mee in al deze drie onderzoeken. Via eduxchange.nl  bieden we inmiddels bijna driehonderd cursussen aan, zodat studenten op een overzichtelijke en eenvoudige manier onderwijs bij een partnerinstelling kunnen volgen. Ook hebben we een start gemaakt met de uitbreiding van dit aanbod met EWUU-minoren/pakketten. Tevens zijn we in 2022 begonnen met de ontwikkeling van gezamenlijke innovatieve masters, die zich zullen richten op de EWUU thema’s ’Preventive Health’ en ‘Circular Society’ en zijn gebaseerd op de reeds bestaande innovatieve didactische concepten zoals Challenge Based Learning.

Fusie Medisch Ethische Toetsingscomissies (METC)

Met ingang van 2021 gelden er nieuwe Europese eisen voor onderzoek met geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en in vitro-diagnostica, met aanvullende eisen op het gebied van kwaliteit, rapportage en doorlooptijden. Vanaf 2022 heeft dit ook gevolgen voor de toetsing van onderzoek. Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METC’s) zullen verder moeten professionaliseren om te kunnen voldoen aan deze nieuwe eisen. Dit vraagt om samenwerking tussen partners. Om hierop te anticiperen, heeft de METC van het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum (METC Utrecht) samenwerking gezocht met de METC van het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut die is gespecialiseerd in oncologisch onderzoek bij volwassenen. Per 1 januari 2022 heeft de samenwerking geleid tot de fusie van de METC Utrecht en de METC van AVL/NKI tot de METC NedMec .

De fusie zorgt voor het borgen van kwaliteit, toekomstbestendigheid en onafhankelijkheid. METC NedMec heeft een sterk oncologisch profiel en een landelijke werkkring. METC NedMec toetst niet alleen voor onderzoekers in de aangesloten instellingen, maar ook voor diverse andere onderzoekers en (overheids-)instellingen in de gezondheidszorg.