Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Huisvesting

Het UMC Utrecht bouwt aan het ziekenhuis van de toekomst: een plek waarin de beste zorg voor onze patiënten, een prettige werkomgeving voor onze medewerkers en een optimaal opleidingsklimaat voor onze studenten samenkomen. Thema’s als duurzaamheid, doelmatigheid en flexibiliteit staan hierbij uiteraard hoog in het vaandel. De behoeften van de gebruikers van gebouwen en ruimtes, waaronder de patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten en samenwerkingspartners, zijn hierbij ons uitgangspunt.

Strategische ontwikkelvisie huisvesting

In 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van een integrale visie op de toekomst van onze huisvesting. Het UMC Utrecht is inmiddels ruim dertig jaar geleden gebouwd, wat renovatie noodzakelijk maakt. En sindsdien zijn ook de ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderwijs, onderzoek en technologie snel gegaan. Daarnaast is onze fysieke omgeving, het Utrecht Science Park, sterk veranderd. Deze veranderingen zijn nog eens in een stroomversnelling geraakt door de coronapandemie en verdergaande digitalisering.

Zo vindt zorg aan patiënten steeds meer thuis en digitaal plaats en patiënten beslissen steeds meer mee over het eigen zorgproces. Dit maakt rol van de zorgverlener, het zorgproces en de benodigde huisvestingsfaciliteiten anders. Dit hebben we uitgewerkt in onze lange termijnvisie op zorg . In de coronapandemie werkten onze medewerkers met kantoorfuncties veelal vanuit huis en in de toekomst zal hybride werken de standaard blijven. Hierdoor zijn er onder andere minder vaste werkplekken en meer flexplekken nodig en is er behoefte aan vergaderruimtes waar hybride overleg kan plaatsvinden (een deel van de collega’s is live aanwezig, en een deel via videoverbinding vanuit huis). Aanpassingen in en aan ons gebouw en in onze omgeving zijn dus noodzakelijk.  

Door de fasering zorgen we ervoor dat de primaire processen gedurende de gehele renovatie volwaardig kunnen blijven functioneren

Onze strategische ontwikkelvisie huisvesting bestaat uit zeven programma’s, namelijk: buitengebied, publieke gebieden, poliklinieken, klinieken, kantoren, Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). Deze programma’s voeren we in de komende vijftien jaar in zes fasen uit. Zo blijven we flexibel en kunnen we onderweg steeds antwoord geven op maatschappelijke veranderingen en veranderde wensen vanuit de gebruikers. Gedurende het proces van uitvoering vragen we hen continu om input en stemmen we plannen voortdurend met hen af. Tijdens de renovatie is enige hinder voor patiënten, bezoekers en medewerkers onvermijdelijk. Door de fasering zorgen we ervoor dat de primaire processen gedurende de gehele renovatie volwaardig kunnen blijven functioneren.

Opening Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA)

In januari 2021 hebben we onze nieuwe Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) geopend . In de CSA wordt de sterilisatie van alle medische hulpmiddelen in het UMC Utrecht verzorgd. Deze nieuwe, innovatieve afdeling wordt aangestuurd door robottechniek. Dit is een primeur in Europa. Doordat robots de medewerkers ergonomisch ontlasten, vooral bij handelingen met tillen van zware pakketten met instrumenten, kan de afdeling flexibel en dynamisch inspelen op vraag en aanbod en ervoor zorgen dat de juiste instrumenten altijd op tijd op de juiste plek zijn.  

Opening tweede hybride OK

In april 2021 is in het UMC Utrecht een tweede hybride OK geopend. In deze OK komen state-of-the-art beeldtechniek (image guided therapy) en innovatieve OK-apparatuur samen en voeren we beeldgestuurde operaties uit bij patiënten met acute trauma’s of acute vaataandoeningen. Beeldgestuurde operaties zijn minder invasief voor patiënten, omdat het lichaam van de patiënt niet hoeft te worden geopend.

Operatiekamer voor kinderen met hersentumoren

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht, en het Prinses Máxima Centrum bouwen samen een hypermoderne operatiekamer om hersentumoren bij kinderen te behandelen. De eerste paal voor deze ‘Intra Operatieve MRI-OK’ is in juni 2021 geslagen en de operatiekamer zal midden 2022 klaar zijn. Er zijn wereldwijd maar enkele plekken waar zo’n combinatie van MRI met OK in de praktijk wordt gebruikt. ​​Een MRI in de operatiekamer heeft belangrijke voordelen. Het biedt de mogelijkheid om tijdens een neurochirurgische operatie nieuwe MRI-scans van het operatiegebied te maken. Hiermee hebben de artsen real-time informatie over de grootte van de nog resterende tumor en de verhoudingen tot het gezonde omringende hersenweefsel. De neurochirurg kan zo veiliger en nauwkeuriger meer tumorweefsel verwijderen en een nieuwe operatie mogelijk vermijden.

Opereren met röntgenstralen

Ronald McDonald Huis Utrecht

Eind 2021 hebben we samen met de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Ronald McDonald Huis de nieuwe locatie van het Ronald McDonald Huis Utrecht gekozen . Het nieuwe Ronald Mc Donald huis komt in of nabij het nog te bouwen nieuwe entreegebouw van het UMC Utrecht. Deze locatie ligt, net als de huidige locatie, dichtbij zowel het Wilhelmina Kinderziekenhuis als het Prinses Máxima Centrum, waardoor ouders snel bij hun zieke kind kunnen zijn. Daarnaast zal ontwikkeling op deze locatie minimale impact hebben op de omliggende natuur en het nabijgelegen Unesco werelderfgoed van de Hollandse Waterlinies. Deze keuze is in lijn met de wens van omwonenden en andere partijen om niet in het groen te bouwen en hiermee zetten we een belangrijke stap in het realiseren van onze ambitie om onze gebouwen nog beter aan te laten sluiten bij de behoeften van onze patiënten, studenten en medewerkers.