Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Een wendbare organisatie

Samen Voor de Patiënt

In 2016 zijn we begonnen met een nieuwe werkwijze binnen onze organisatie: Samen Voor de Patiënt. In deze werkwijze is het uitgangspunt: wat kunnen we beter doen voor onze patiënten? Multidisciplinair samenwerken en continu verbeteren staan hierbij centraal. Dit doen we aan de hand van dag- en weekstarts. Ideeën voor verbetering van zorg of onze manier van werken, testen we direct in ons dagelijkse werk. En we meten de effecten ervan. Op deze manier verhogen we duurzaam de tevredenheid van patiënten en medewerkers, de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en onze productiviteit. In 2021 hebben we het programma Samen Voor de patiënt afgerond en is het beheer en doorontwikkeling van deze werkwijze verankerd binnen een afdeling van de directie Strategie en Beleid. In heel het UMC Utrecht is de multidisciplinaire manier van samenwerken nu gemeengoed. Zo blijven we kijken naar wat we beter kunnen doen en verder bouwen aan het gelegde fundament van multidisciplinaire samenwerking. Tot en met 2021 hebben we samen zo meer dan 15.000 ideeën voor verbeteringen verzameld en besproken en zijn er duizenden grote(re) en kleine(re) verbeteringen doorgevoerd.

Uniformering Bedrijfsvoering

In het UMC Utrecht willen we onze patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en studenten zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom uniformeren we de manier van werken zoveel mogelijk. Dit zorgt voor efficiëntie, minder risico’s en het beste resultaat.

Door de centrale inrichting kunnen we efficiënter werken, is het onderhoud beter geregeld in lijn met het convenant medische technologie

In 2021 hebben we gerealiseerd dat inkoop, beheer en onderhoud van medische hulpmiddelen centraal is ingericht. Dit gaat in totaal om ruim 5.000 medische hulpmiddelen op 35 afdelingen binnen zes divisies. Door de centrale inrichting kunnen we efficiënter werken, is het onderhoud beter geregeld in lijn met het convenant medische technologie.

Ook hebben we in 2021 de uniformering van informatievoorziening voor aansturing in het UMC Utrecht afgerond. Met goede stuurinformatie en herkenbare KPI’s (Key performance indicators) kunnen alle afdelingen nu op een vergelijkbare en herkenbare wijze worden aangestuurd, waardoor medewerkers die overstappen naar een andere afdeling op een identieke en transparante manier kunnen werken. Daarnaast zijn processen op ondersteunende afdelingen, zoals personeel & organisatie, projectcontrol en marketing & communicatie in 2021 geoptimaliseerd en geüniformeerd. Ook hebben we in 2021 de mobiele telefonie geüniformeerd, waardoor de bereikbaarheid van alle collega’s - zowel de collega’s die in het UMC Utrecht werken als de collega’s die vanuit huis werken - is gewaarborgd. Eind 2021 zijn we gestart om zorgtaken en facilitaire taken, zoals schoonmaak, voeding en logistiek op de zorgafdelingen, op te splitsen en anders te beleggen. Hierdoor ontstaat er een betere waarborging van de continuïteit van de dienstverlening aan de zorgafdelingen en kunnen de zorgprofessionals zich concentreren op hun zorgtaken (meer handen aan het bed).

OGSM

In het UMC Utrecht vertalen we de strategie, doelen en KPI’s door naar concrete plannen per afdeling. Sinds 2020 doen we dit aan de hand van de OGSM-methodiek (objectives, goals, strategies en measures). Hierbij vertaalt iedere afdeling onze Connecting Worlds-strategie naar een jaarplan op 1 A4. Met de OGSM-methodiek kan het UMC Utrecht beter sturen op de collectieve doelen en kan iedere afdeling hier concreet en effectief aan bijdragen.