Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze organisatie

Om goed te kunnen inspelen op de veranderende vraag vanuit de maatschappij en onze kerntaken zorg, onderzoek en onderwijs goed te kunnen uitvoeren, moeten we wendbaar en financieel gezond zijn en blijven. Dit betekent: soepel en efficiënt met elkaar samenwerken, continu verbeteren en innoveren, ons menselijk kapitaal ontwikkelen en slagvaardig en duurzaam organiseren. Een moderne, efficiënte én duurzame bedrijfsvoering is hierbij ons uitgangspunt.

Onze organisatie in cijfers