Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Het UMC Utrecht wil een gezonde en fijne plek zijn om te werken. Een werkplek waarin niet alleen de gezondheid van de patiënt centraal staat, maar ook die van onze collega’s. Het is daarvoor van groot belang een vitale en veerkrachtige werkomgeving na te streven. Om dat te kunnen bereiken ligt de regie op vitaliteit, het voorkomen van verzuim en de verzuimbegeleiding bij de leidinggevenden en de medewerkers. Naast hen staan experts en adviseurs, en is er uitgebreide ondersteuning beschikbaar. Zo faciliteren we samen een gezonde en veilige werkplek voor iedereen. Een belangrijk aandachtspunt in 2021 was ondersteuning van collega’s op het gebied van psychosociale belasting, die door de coronapandemie extra hoog was.  

Ondersteuning voor psychosociale belasting

In ons doorlopende programma Werken in Balans bieden we alle collega’s de mogelijkheid voor psychosociale ondersteuning via 1-op-1-gesprekken met bedrijfscounselors. Ook in 2021 was deze mogelijkheid er. In totaal hebben ruim 250 collega’s hier in 2021 van gebruikgemaakt en hebben de bedrijfscounselors in totaal ongeveer 1.000 gesprekken gevoerd. Via ons doorlopende vitaliteitsprogramma Energiek@UMC hebben we op acht divisies en directies VR-brillen (VRelax) geïntroduceerd. Deze positieve afleiding helpt collega’s te ontspannen, stress te reduceren en uitval te voorkomen. VRelax is positief ontvangen en we streven ernaar deze brillen op meer afdelingen in te zetten.

Specifiek voor de circa 500 collega’s in de directe COVID-19-zorg hebben we in 2021 het Lucht je hart-project opgezet, waarbij coaches aanwezig waren voor psychosociale steun tijdens de overdrachtsmomenten aan het begin en het einde van de diensten. Ook waren deze coaches beschikbaar voor individuele en teamgesprekken. De reacties op deze laagdrempelige ondersteuning waren enthousiast. Daarnaast hebben we nazorgbijeenkomsten georganiseerd voor deze collega’s, om hen allemaal persoonlijk aandacht, erkenning en waardering voor hun tomeloze inzet te kunnen geven. 360 collega’s hebben hiervan gebruik gemaakt.

VR-brillen om collega’s te helpen ontspannen, stress te reduceren en uitval te voorkomen.

Tot slot hebben we in 2021 vanuit Energiek@UMC het nieuwe programma Bouwen aan veerkracht geïntroduceerd. Hiermee ondersteunen we collega’s om te kunnen gaan met psychosociale belasting door vitaliteit (mentaal en fysieke gezondheid), veerkracht en het gevoel van verbinding te versterken. Meer dan 800 medewerkers en leidinggevenden maakten gebruik van onder andere de webinars over veerkracht, workshops van vitaliteitsspecialisten en/of digitale yogalessen.

Ziekteverzuim

Ondanks onze activiteiten op het gebied van vitaliteit en preventie van verzuim was het ziekteverzuim in 2021 hoog. Er was sprake van gemiddeld 5,57% ziekteverzuim ten opzichte van 5,32% in 2020. De verschillen tussen de afdelingen in het UMC Utrecht waren echter groot. Op de IC, waar voornamelijk verpleegkundigen werken, was het verzuim in 2021 bijvoorbeeld ruim 12%. In december 2021 liep dit percentage op tot bijna 15%. Het overall gemiddelde percentage lag in het UMC Utrecht lager dan het gemiddelde verzuimpercentage binnen de gezondheids- en welzijnszorg (gemiddeld 6,8% in 2021, bron CBS ). We kunnen een zekere aanname doen dat het verzuim mede is gestegen door COVID-19. Zowel direct door besmetting met het virus als indirect door de extra psychosociale belasting die collega’s hierdoor hebben ervaren.

Herplaatsing

We vinden het belangrijk dat iedereen in het UMC Utrecht op de juiste plek zit. In 2021 hebben we met 132 collega’s een herplaatsingstraject doorlopen. Hiervan hebben 61 weer een baan in het UMC Utrecht gevonden en 25 een baan extern. In het totaal zijn er 27 collega’s ingestroomd in de WW en 19 in de WIA.